Các Phân hiệu và Cơ sở

Phân hiệuQUẢNG NGÃI

Cơ sởTHANH HÓA

Hình ảnh hoạt động

Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Sinh viên 01-03-2017

Website: htsv.iuh.edu.vn

Tên đơn vị: TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN
Tên tiếng Anh: Student counseling and support center
Tên viết tắt: SSC

Giám đốc Trung tâm

TS. Lê Đình Vũ (Email: ledinhvu@iuh.edu.vn )

Phó Giám đốc Trung tâm

ThS. Nguyễn Thị Châu (Email:ntchau@iuh.edu.vn)

Chuyên viên:

ThS. Nguyễn Thị Phương Mai (Email:nguyenthiphuongmai@iuh.edu.vn)

ThS. Mai Thị Hiền (Email:maithihien@iuh.edu.vn)

ThS. Đỗ Thị Hồng Hạnh (dothihonghanh@iuh.edu.vn)

ThS. Trần Thị Tuyết Nhung (tranthituyetnhung@iuh.edu.vn)

TS. Trịnh Hữu Anh (trinhhuuanh@iuh.edu.vn)

1. Chức năng của Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên

1.1.     Tổ chức các hoạt động tư vấn cho sinh viên về học tập, nghiên cứu khoa học, tâm sinh lý, hướng nghiệp, khởi nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng các kỹ năng cần thiết.
1.2.     Xây dựng và phát triển mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân nhằm hỗ trợ cơ hội việc làm, thực tập, thực tế cho sinh viên và hỗ trợ các hoạt động khác của Trường.

2. Nhiệm vụ của Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên

2.1.    Nhiệm vụ tư vấn:

a) Tư vấn lựa chọn ngành học, tín chỉ, tìm kiếm học bổng, du học;
b) Tiếp xúc và chia sẻ với những sinh viên đang gặp khó khăn trong học tập, sinh hoạt tại Trường. Định kỳ tổ chức các chuyên đề về tâm lý, quan hệ giao tiếp, kỹ năng sống, sức khỏe giới tính.

2.2.     Nhiệm vụ hỗ trợ:

a) Hỗ trợ học tập:

- Cung cấp tài liệu, thông tin tuyển sinh, học bổng;
- Tổ chức các lớp học chuyên đề ngoại khóa, kỹ năng mềm, kỹ năng nghề nghiệp nhằm phát triển các kỹ năng cần thiết cho sinh viên của Trường;
- Hỗ trợ các hoạt động thực tập, thực tế, ngoại khóa của sinh viên.

b) Hỗ trợ việc làm: xúc tiến, giới thiệu việc làm; cung cấp thông tin về tuyển dụng và thị trường lao động.

c) Trung tâm là một đầu mối tiếp nhận các ý kiến đóng góp, phản hồi, khiếu nại của sinh viên đến các khoa, phòng ban, nhà trường để được xem xét, giải quyết.

d) Phối hợp với các đơn vị để giải quyết những công việc liên quan đến sinh viên:

- Phối hợp với Phòng Đào tạo và các đơn vị đào tạo để tư vấn, hỗ trợ thông tin học tập và giải đáp các vướng mắc về học vụ cho sinh viên của Trường;
- Phối hợp với các đơn vị đào tạo, Ban liên lạc cựu sinh viên để phát triển và kết nối mạng lưới cựu sinh viên của Trường nhằm hỗ trợ, giới thiệu cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên của Trường;
- Phối hợp với Câu lạc bộ Khởi nghiệp để triển khai các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp cho sinh viên của Trường.
- Phối hợp với các đơn vị đào tạo, Ban kết nối doanh nghiệp để phát triển và kết nối mạng lưới các doanh nghiệp nhằm hỗ trợ cho sinh viên của Trường.

Thông tin liên hệ:

- Văn phòng: Tầng trệt, Nhà A

- Điện thoại: 028. 3985. 5789 (812); 028. 3894. 0390 (178)

- Điện thoại tư vấn & hỗ trợ sinh viên: 0906.620.858

- Email: tuvanhotrosv@iuh.edu.vn

- Website: htsv.iuh.edu.vn

- Chuyên trang việc làm: htsv.iuh.edu.vn/vieclam

- Facebook: facebook.com/TTTVHTSV