Chức năng chính

Anh Văn A1, A2, Anh Văn 1

Kết quả và lịch thi

Lịch học và danh sách lớp

Chứng chỉ Anh Văn A, B, C

LỊCH THI CUỐI KỲ ANH VĂN NGÀY 21.07.2017  (18-07-2017)
  Lưu ý: Khi đi thi sinh viên phải mang theo giấy chứng minh nhân dân mới được vô phòng thi.

DANH SÁCH THI LỚP NCAV

DANH SÁCH THI LỚP AVSC

LỊCH THI CUỐI KỲ

HỌC KỲ 3 (2016 - 2017)

STT

Lớp học

Thứ

Ngày thi

Tiết

Lần

Phòng Thi

1

AVCB_211148001

6

21/07/2017

3 -> 4

1

V11.04

2

AVCB_ 211148005 GHEP DHK9(211108004)

6

21/07/2017

3 -> 4

1

A6.04

3

AVCB_2111148010 GHEP 211108005

6

21/07/2017

3 -> 4

1

V11.02

4

AVCB_211148002 GHEP 211108002

6

21/07/2017

3 -> 4

1

V11.05

5

211108003

6

21/07/2017

3 -> 4

1

A4.05

6

211148003

6

21/07/2017

3 -> 4

1

A4.07

7

211148004

6

21/07/2017

3 -> 4

1

A2.06

8

211148006

6

21/07/2017

3 -> 4

1

A3.01

9

211148007

6

21/07/2017

3 -> 4

1

A3.03

10

211148008

6

21/07/2017

3 -> 4

1

A6.01

11

211148009

6

21/07/2017

3 -> 4

1

A6.02

12

211148011

6

21/07/2017

3 -> 4

1

A6.03

13

NCAV 003

6

21/07/2017

5 -> 6

1

A3.03

14

NCAV 001

6

21/07/2017

5 -> 6

1

A4.05

15

NCAV 002

6

21/07/2017

5 -> 6

1

A2.06

16

AVSC 001

6

21/07/2017

5 -> 6

1

V11.02

17

AVSC 002

6

21/07/2017

5 -> 6

1

V11.04

18

AVSC 003

6

21/07/2017

5 -> 6

1

V11.05

19

AVSC 004

6

21/07/2017

5 -> 6

1

V11.06

20

AVSC 005

6

21/07/2017

5 -> 6

1

V12.02

21

AVSC 006

6

21/07/2017

5 -> 6

1

V12.03

23

111148002

6

21/07/2017

5 -> 6

1

A4.02

24

AVCB_111148001 GHEP 111108001

6

21/07/2017

5 -> 6

1

A4.04

25

AVCB_111148003+111108002

6

21/07/2017

5 -> 6

1

A4.07

 
Danh sách lớp NCAV 31.07.2017  (11-07-2017)

 THÔNG BÁO TIẾP TỤC ĐĂNG KÝ ANH VĂN 1

CÁC LỚP CAO ĐẲNG NGHỀ (KG: 31.07.2017)

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ

Lưu ý:

         ♥ Thời gian kết thúc đăng ký: hết ngày 28/07/2017.

         ♥ Danh sách trên chỉ là danh sách tạm thời. Các lớp không đủ sỉ số sẽ bị hủy.

         ♥ Sí số hiện tại: - NCAV 001: 42 Sv

                                   - NCAV 002: 18 Sv

                                   - NCAV 003: 14 Sv

                                   - NCSV 004: 35 Sv

        ♥ Các bạn nào đã đăng ký nhưng không có tên trong Danh sách liên hệ ngay Giáo vụ Khoa Ngoại Ngữ.


 
KẾ HOẠCH THI CC ABC TIẾNG ANH Đợt tháng 09.2017  (03-07-2017)

KẾ HOẠCH THI CC ABC TIẾNG ANH

Đợt tháng 09.2017

 

·        Đăng ký dự thi :  10/07/2017  – 11/08/2017

·        Luyện thi: 14/08/2017 – 01/09/2017

                        (12 tiết/1 tuần/3 tuần)

      Ngày học: Luyện Thi A: không mở lớp                           

Luyện Thi B + C: chỉ có lớp 246

        Giờ học: 18h15 – 21h05  

 

   ·  Ngày thi dự kiến:

v Thi A+B+C: chiều thứ 7 ngày 09/09/2017


                                     Tp.HCM, ngày 03 tháng 07 năm 2017

                                           TRƯỞNG KHOA

    (đã ký)

 

 
KẾ HOẠCH THI XẾP LỚP ĐỢT 2 (Ngày thi: 19/08/2017)  (03-07-2017)

 KẾ HOẠCH THI XẾP LỚP ĐỢT 2

(Ngày thi: 19/08/2017)

 
Thông báo dời ngày thi TOEIC  (19-06-2017)

Thông báo dời ngày thi TOEIC

Để chuẩn bị cho đợt xét Tốt nghiệp tháng 8 của trường, Khoa Ngoại Ngữ thông báo dời ngày thi TOEIC cụ thể như sau:

Ngày thi cũ: Chủ nhật 27/08/2017

Ngày thi mới: Chủ nhật 06/08/2017

☺ Các thí sinh đã đăng ký chú ý cập nhật ngày thi để tránh tình trạng bỏ thi.

☺ Các thí sinh chưa đăng ký nhanh chóng đăng ký để kịp xét Tốt nghiệp.

Hạn cuối đăng ký: 28/07/2017.

☺ Khi đăng ký chuẩn bị 3 tấm ảnh 3x4 chuẩn quốc tế (nền trắng, áo sơ mi, không mang kính) + 1 bản CMND photo.

Trân trọng.

 

Anh Văn A1, A2, Anh Văn 1

LỊCH THI CUỐI KỲ ANH VĂN NGÀY 21.07.2017  (18-07-2017)
  Lưu ý: Khi đi thi sinh viên phải mang theo giấy chứng minh nhân dân mới được vô phòng thi.

DANH SÁCH THI LỚP NCAV

DANH SÁCH THI LỚP AVSC

LỊCH THI CUỐI KỲ

HỌC KỲ 3 (2016 - 2017)

STT

Lớp học

Thứ

Ngày thi

Tiết

Lần

Phòng Thi

1

AVCB_211148001

6

21/07/2017

3 -> 4

1

V11.04

2

AVCB_ 211148005 GHEP DHK9(211108004)

6

21/07/2017

3 -> 4

1

A6.04

3

AVCB_2111148010 GHEP 211108005

6

21/07/2017

3 -> 4

1

V11.02

4

AVCB_211148002 GHEP 211108002

6

21/07/2017

3 -> 4

1

V11.05

5

211108003

6

21/07/2017

3 -> 4

1

A4.05

6

211148003

6

21/07/2017

3 -> 4

1

A4.07

7

211148004

6

21/07/2017

3 -> 4

1

A2.06

8

211148006

6

21/07/2017

3 -> 4

1

A3.01

9

211148007

6

21/07/2017

3 -> 4

1

A3.03

10

211148008

6

21/07/2017

3 -> 4

1

A6.01

11

211148009

6

21/07/2017

3 -> 4

1

A6.02

12

211148011

6

21/07/2017

3 -> 4

1

A6.03

13

NCAV 003

6

21/07/2017

5 -> 6

1

A3.03

14

NCAV 001

6

21/07/2017

5 -> 6

1

A4.05

15

NCAV 002

6

21/07/2017

5 -> 6

1

A2.06

16

AVSC 001

6

21/07/2017

5 -> 6

1

V11.02

17

AVSC 002

6

21/07/2017

5 -> 6

1

V11.04

18

AVSC 003

6

21/07/2017

5 -> 6

1

V11.05

19

AVSC 004

6

21/07/2017

5 -> 6

1

V11.06

20

AVSC 005

6

21/07/2017

5 -> 6

1

V12.02

21

AVSC 006

6

21/07/2017

5 -> 6

1

V12.03

23

111148002

6

21/07/2017

5 -> 6

1

A4.02

24

AVCB_111148001 GHEP 111108001

6

21/07/2017

5 -> 6

1

A4.04

25

AVCB_111148003+111108002

6

21/07/2017

5 -> 6

1

A4.07

 
KẾ HOẠCH THI XẾP LỚP ĐỢT 2 (Ngày thi: 19/08/2017)  (03-07-2017)

 KẾ HOẠCH THI XẾP LỚP ĐỢT 2

(Ngày thi: 19/08/2017)

 
Thông báo đóng tiền học lại AVCB của lớp cao đẳng nghề khóa 5,6,7 HK2 (2016-2017)  (30-03-2017)
Sinh viên lớp cao đẳng nghề khóa 5,6,7 đăng ký học lại môn Anh văn tại học kỳ 2 (2016-2017) đóng tiền học phí tại phòng Tài chính kế toán, nhà E, tầng trệt.

Thời gian học:  tối thứ 2,4,6 (tiết 14 - 17)

Bắt đầu học:  03.04.2017

Kết thúc học: 12.04.2017

Phòng học: Thứ 2: V4.04

                  Thứ 4: V6.02

                  Thứ 6: V4.01

Ngày thi lần 1: 14.04.2017, phòng V4.01.

Ngày thi lần 2: 24.04.2017, phòng V4.04.

Gia hạn thời gian đóng học phí từ 27.03.2017 đến 31.03.2017

Danh sách sinh viên đăng ký học mà chưa đóng phí:

STT

Mã SV

Họ đệm

Tên

Ngày sinh

Lớp học

1

13002011

Huỳnh Văn

Bằng

30/08/1995

NCCT7A

2

11154231

Thái Thị Thu

Châu

18/08/1993

NCTN5D

3

11216721

Đỗ Thị Loan

Hồng

30/03/1992

NCKQ5A

4

13000362

Nguyễn Đăng

Khoa

01/04/1993

NCQT7AK.

5

11094201

Đinh Nhựt

Linh

08/10/1993

NCCDT5

6

12005752

Phạm Văn

Nam

18/10/1994

NCCT6A

7

15101601

Trần Thị Thu

Ngọc

25/07/1996

NCQT9B

8

13096241

Huỳnh Công

Nhàn

14/10/1995

NCCT7B

9

14109581

Nguyễn Thị Bích

Như

08/02/1996

NCMT8A

10

13001901

Trần Minh

Tâm

03/11/1993

NCCDT7A

11

11213351

Nguyễn Văn

Trúc

13/10/1991

NCQT5G

12

11205081

Vũ Hoàng Lâm

Uyên

02/02/1992

NCTN5H

13

13004001

Dương Thị Xuân

Yến

16/09/1995

NCKT7A

 
Kết quả thi Xếp lớp Anh văn ngày 18.03.2017  (22-03-2017)
Sinh viên nhấn vào đây xem "Kết quả thi Xếp lớp Anh văn ngày 18.03.2017"
 
Danh sách sinh viên dự thi Xếp lớp Anh văn ngày thi 18.03.2017  (16-03-2017)
Sinh viên nhấn vào đây xem "Danh sách sinh viên dự thi Xếp lớp Anh văn ngày thi 18.03.2017"

Sinh viên khi đi thi Xếp lớp Anh văn mang theo chứng minh nhân dân.

Sinh viên không có chứng minh nhân dân không được vào phòng thi.