Chức năng chính

Anh Văn A1, A2, Anh Văn 1

Kết quả và lịch thi

Lịch học và danh sách lớp

Chứng chỉ Anh Văn A, B, C

Thông báo đăng ký học AVCB  (22-08-2016)
  Hướng Sinh viên dẫn đăng ký học AVCB

TKB các lớp Anh văn 

Đăng ký học tại văn phòng Khoa Ngoại Ng

Ngày hết hạn đăng ký: 09/09/2016


 
Thi TOEIC đợt 2 (21/8/2016)  (20-08-2016)

Lưu Ý:

Thi TOEIC đợt 2 (28/8/2016) do IIG Viet Nam tổ chức tại trường Đại học Công Nghiệp TPHCM. (vì lượng sinh viên quá đông nên dời ngày thi lại 1 tuần)

Lệ phí ưu đãi:
- Sinh viên năm 3,năm 4 và sinh viên lớp chất lượng cao: 350.000 đ.
- Các đối tượng khác: 700.000 đ
Thi tại trụ sở IIG: 790.000 đ
Liên hệ: Trung tâm Ngoại Ngữ- tầng trệt nhà B,

Ngày hết hạn đăng ký thi: 19/08/2016
SĐT: 0981.693.869 hoặc 093.8940390, máy nhánh 151

 
Điểm thi cuối lần 2 các lớp AVSC thi ngày 11.08.2016  (18-08-2016)
 Sinh viên nhấn vào đây xem kết quả thi

Các lớp AVSC thi lần 2 ngày thi 11/08/2016


 
Kết quả thi Xếp lớp Anh văn ngày thi 13.08.2016  (17-08-2016)
Sinh viên nhấn vào đây xem kết quả thi

 
Thông báo mở lớp AVSC học kỳ 1 năm 2016-2017  (17-08-2016)
 


 

Anh Văn A1, A2, Anh Văn 1

Thi TOEIC đợt 2 (21/8/2016)  (20-08-2016)

Lưu Ý:

Thi TOEIC đợt 2 (28/8/2016) do IIG Viet Nam tổ chức tại trường Đại học Công Nghiệp TPHCM. (vì lượng sinh viên quá đông nên dời ngày thi lại 1 tuần)

Lệ phí ưu đãi:
- Sinh viên năm 3,năm 4 và sinh viên lớp chất lượng cao: 350.000 đ.
- Các đối tượng khác: 700.000 đ
Thi tại trụ sở IIG: 790.000 đ
Liên hệ: Trung tâm Ngoại Ngữ- tầng trệt nhà B,

Ngày hết hạn đăng ký thi: 19/08/2016
SĐT: 0981.693.869 hoặc 093.8940390, máy nhánh 151

 
Kế hoạch học lại AVCB đợt 1 (niên chế) - Học kỳ 1 (2016-2017)  (19-08-2016)
Xem thông báo

Vì lý do hiện tại chỉ có 24 sinh viên đăng ký nên thông báo nới thêm thời gian đăng ký Anh văn căn bản học lại của niên chế: từ 19/08/2016 đến 05/09/2016

Ngày khai giảng mới: 06/09/2016

 
Kết quả thi Xếp lớp Anh văn ngày thi 13.08.2016  (17-08-2016)
Sinh viên nhấn vào đây xem kết quả thi

 
Kế hoạch thi xếp lớp Anh văn, ngày thi 29.10.2016  (15-08-2016)
Sinh viên nhấn vào đây xem thông báo chi tiết

 
Danh sách sinh viên dự thi Xếp lớp Anh văn, ngày thi 13.08.2016  (12-08-2016)
Sinh viên nhấn vào đây xem Danh sách thi

Lưu ý:

Sinh viên khi đi thi mang theo chứng minh nhân dân.

Không có chứng minh nhân dân sinh viên không được vào phòng thi.