Chức năng chính

Anh Văn A1, A2, Anh Văn 1

Kết quả và lịch thi

Lịch học và danh sách lớp

Chứng chỉ Anh Văn A, B, C

kế hoạch thi ABC đợt thi tháng 10/2015  (31-08-2015)
     KẾ HOẠCH THI CC ABC TIẾNG ANH

                Đợt tháng 10/2015

 

·        Đăng ký dự thi :  31/08/2015 – 11/09/2015

·        Luyện thi: 14/09/2015 – 02/10/2015 (12 tiết/1 tuần/3 tuần)

        Ngày học: Luyện Thi C: chỉ có lớp 246                           

                          Luyện Thi B: chỉ có lớp 246

        Giờ học: 18h15 – 21h05     

·  Ngày thi dự kiến:

v Thi A+B+C: chiều thứ 7 ngày 10/10/2015

Tp.HCM, ngày 28 tháng 8 năm 2015

         TRƯỞNG KHOA

                     (đã ký)

 
Thời khóa biểu TOIEC tháng 10.2015  (26-08-2015)
 Thời khóa biểu khai giảng các lớp TOEIC

 

Đăng ký đóng tiền từ ngày: 31/08/15 – 09/10/15

Ngày bắt đầu học : 12 & 13/10/2015 

TT

LỚP

THỨ

GIỜ HỌC

PHÒNG

Học phí

GHI CHÚ

1

PRE TOEIC

2-4

17h45 - 20h00

 

1.400.000

 

2

TOEIC 300

3-5

17h45 - 20h00

 

1.500.000

 

3

TOEIC 400

2-4

17h45 - 20h00

 

1.600.000

 

 
Thay đổi ngày thi xếp lớp Anh văn, "Kế hoạch thi xếp lớp Anh văn đợt 1" - HK1 (2015-2016)  (26-08-2015)
 Sinh viên nhấn vào đây xem thay đổi "Kế hoạch thi xếp lớp Anh văn đợt 1,

thi ngày 19.09.2015"

 
Danh sách học lớp TOEIC 400  (24-08-2015)

Danh sách học lớp TOEIC 400 Khai giảng ngày 25.08.2015

 
Thời Khóa biểu các lớp AVSC  (24-08-2015)
Danh sách lớp AVSC tối 24 bắt đầu học từ 24/08/2015

Danh sách lớp AVSC tối 35 bắt đầu học từ 25/08/2015

 

Anh Văn A1, A2, Anh Văn 1

Thay đổi ngày thi xếp lớp Anh văn, "Kế hoạch thi xếp lớp Anh văn đợt 1" - HK1 (2015-2016)  (26-08-2015)
 Sinh viên nhấn vào đây xem thay đổi "Kế hoạch thi xếp lớp Anh văn đợt 1,

thi ngày 19.09.2015"

 
Thời khóa biểu lớp học lại AVCB đợt 2 - HK1 (2015-2016)  (25-08-2015)
 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP HỌC LẠI  AVCB ĐỢT 2

HỌC KỲ 1 (2015 - 2016)

Số tiết dạy:  20 tiết

Bắt đầu học:   25.08.2015

Thi :    4 tiết

Kết thúc học : 03.09.2015

Thi lần 1 ngày :  04.09.2015

Giờ học: 18h15 - 21h05 (14 - 17)

Thi lần 2 ngày:   18.09.2015

STT

Lớp học phần

Sĩ số

Thứ

Tiết

Phòng học

Giáo viên dạy

1

 

 

3

14 - 17

X10.03

 

141108005

50

5

X10.05

Phan Xuân Chương

 

 

6

X11.09

 

2

141108006

 

3

X11.04

 

27

5

X10.10

Trần Vũ Bích Uyên

 

6

X12.01

 

 
Thời Khóa biểu các lớp AVSC  (24-08-2015)
Danh sách lớp AVSC tối 24 bắt đầu học từ 24/08/2015

Danh sách lớp AVSC tối 35 bắt đầu học từ 25/08/2015

 
Kế hoạch mở lớp học lại AVCB hệ niên chế đợt 2 - HK1 (2015-2016)  (06-08-2015)
Sinh viên nhấn vào đây xem "Kế hoạch mở lớp học lại AVCB hệ niên chế đợt 2 - HK1 (2015-2016)"

 
Lịch thi lại lớp học lại AVCB đợt 1 - HK1 (2015 - 2016)  (06-08-2015)
 

LỊCH THI LỚP HỌC LẠI  AVCB ĐỢT 1

THI LẦN 2 - HỌC KỲ 1 (2015 - 2016)

STT

Lớp học phần

Sĩ số

Thứ

Tiết thi

Ngày thi

Phòng thi

Giáo viên coi thi

1

 

 

 

 

 

 

141108004

3

6

14 - 14

14.08.2015

X11.08

Trần Vũ Bích Uyên