Chức năng chính

Anh Văn A1, A2, Anh Văn 1

Kết quả và lịch thi

Lịch học và danh sách lớp

Chứng chỉ Anh Văn A, B, C

Thông báo thi xếp lớp đợt 1  (20-08-2014)

Trường Đại Học Công Nghiệp Tp.HCM

              Khoa Ngoại Ngữ

                      KẾ HOẠCH THI XẾP LỚP

                            (Dành cho sinh viên không phải chuyên ngành Tiếng Anh)

  Đợt 1:

-        Đối tượng đăng ký thi xếp lớp: Sinh viên các khóa cũ , Đại học khóa 10,

Cao đẳng khóa 16 & Cao đẳng nghề khóa 8.

-        Thời gian đăng ký đóng tiền: 19/08/2014 – 08/09/2014.

-        Ngày thi dự kiến: Thứ bảy 13/09/2014.

+    Quy trình đăng ký:

·       Sinh viên đóng tiền tại Phòng Tài chính -Kế toán chính là đã đăng ký thi.

·       Sinh viên không cần nộp biên lai về khoa Ngoại ngữ.

·       Lệ phí dự thi: 50.000đ, đóng tại Phòng Tài chính- Kế toán.

·       Khi đến đóng tiền sinh viên mang theo thẻ sinh viên hoặc biên lai đóng tiền học phí.

·       Xem danh sách thi và phòng thi trước ngày thi 1 ngày trên

website:http://www.hui.edu.vn/khoangoaingu.

·       Sinh viên dự thi xếp lớp mang theo “Thẻ sinh viên” hoặc “Chứng minh nhân dân”.

·       Xem kết quả sau ngày thi 1 tuần trên website: http://www.hui.edu.vn/khoangoaingu

·       Đăng ký lịch học: xem thông báo sau khi có kết quả thi .

                                                                          Ngày 18 tháng 08 năm 2014

                                                                                             Trưởng khoa

                                                                                                  (Đã ký)

                                                                                         ThS. Bùi Văn Hát

 
Kết quả thi chứng chỉ kỳ thi tháng 08/201  (19-08-2014)
Sinh viên xem kỹ họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh.

Nếu có sai sót đến văn phòng khoa ngoại ngữ chỉnh sửa ngay.

 Kết quả thi chứng chỉ A_ngày thi 02/08/2014

 Kết quả thi chứng chỉ B_ngày thi 03/08/2014

 Kết quả thi chứng chỉ C_ngày thi 02/08/2014

 
Lịch thi cuối kỳ các lớp Anh văn học kè đợt 1_thi ngày 21.08.2014  (18-08-2014)
Lịch thi cuối kỳ các lớp Anh văn học kè đợt 1_thi ngày 21.08.2014

LỊCH THI CUỐI KỲ

HỌC KỲ 3 (2013 - 2014)

STT

Lớp học      

Thứ

Ngày thi

Tiết

Thời gian thi

Lần

Phòng Thi

1

NCAV 02 Hè

5

21/08/2014

2 -> 4

120p

1

A4.10 KNN

2

NCAV 01 Hè

5

21/08/2014

2 -> 4

120p

1

A4.09 KNN

3

NCAV 03 Hè

5

21/08/2014

2 -> 4

120p

1

A4.11 KNN

4

NCAV 04 Hè

5

21/08/2014

2 -> 4

120p

1

A4.12 KNN

5

TCAV 09 Hè

5

21/08/2014

2 -> 4

120p

1

A5.02 KNN

6

NCAV 05 Hè

5

21/08/2014

7 -> 9

120p

1

A4.09 KNN

7

NCAV 06 Hè

5

21/08/2014

7 -> 9

120p

1

A4.10 KNN

8

NCAV 07 Hè

5

21/08/2014

7 -> 9

120p

1

A4.11 KNN

9

TCAV 08 Hè

5

21/08/2014

7 -> 9

120p

1

A4.12 KNN

 

 
Danh sách sinh viên học hè đợt 2 năm 2013-2014  (07-08-2014)
Dánh sách sinh viên học AVSC_Khải giảng ngày 11/08/2014

Dánh sách sinh viên học Anh Văn đợt 2_Khải giảng ngày 11/08/2014

SV nhấn vào đây xem Phòng học các lớp AVSC, AVCB


 
Học trả nợ Anh văn căn bản hệ niên chế hè - đợt 7  (06-08-2014)
 Học trả nợ Anh văn căn bản hệ niên chế hè - đợt 7

Sinh viên Cao đẳng nghề và Trung cấp  đã từng học môn Anh văn căn bản nhưng chưa đạt và phải có điểm Anh văn căn bản bị rớt nhập vào bảng kết quả học tập, hiện nay muốn học lại, liên hệ cô Tú đăng ký.


 

Anh Văn A1, A2, Anh Văn 1

Thông báo thi xếp lớp đợt 1  (20-08-2014)

Trường Đại Học Công Nghiệp Tp.HCM

              Khoa Ngoại Ngữ

                      KẾ HOẠCH THI XẾP LỚP

                            (Dành cho sinh viên không phải chuyên ngành Tiếng Anh)

  Đợt 1:

-        Đối tượng đăng ký thi xếp lớp: Sinh viên các khóa cũ , Đại học khóa 10,

Cao đẳng khóa 16 & Cao đẳng nghề khóa 8.

-        Thời gian đăng ký đóng tiền: 19/08/2014 – 08/09/2014.

-        Ngày thi dự kiến: Thứ bảy 13/09/2014.

+    Quy trình đăng ký:

·       Sinh viên đóng tiền tại Phòng Tài chính -Kế toán chính là đã đăng ký thi.

·       Sinh viên không cần nộp biên lai về khoa Ngoại ngữ.

·       Lệ phí dự thi: 50.000đ, đóng tại Phòng Tài chính- Kế toán.

·       Khi đến đóng tiền sinh viên mang theo thẻ sinh viên hoặc biên lai đóng tiền học phí.

·       Xem danh sách thi và phòng thi trước ngày thi 1 ngày trên

website:http://www.hui.edu.vn/khoangoaingu.

·       Sinh viên dự thi xếp lớp mang theo “Thẻ sinh viên” hoặc “Chứng minh nhân dân”.

·       Xem kết quả sau ngày thi 1 tuần trên website: http://www.hui.edu.vn/khoangoaingu

·       Đăng ký lịch học: xem thông báo sau khi có kết quả thi .

                                                                          Ngày 18 tháng 08 năm 2014

                                                                                             Trưởng khoa

                                                                                                  (Đã ký)

                                                                                         ThS. Bùi Văn Hát

 
Thời khóa biểu và lịch thi lần 1 lớp học lại ABCV đợt 7  (15-08-2014)
 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP HỌC LẠI  AVCB ĐỢT 7

HỌC KỲ 3 (2013 - 2014)

Số tiết dạy:  20 tiết

Bắt đầu học:   19.08.2014

Thi :    4 tiết

Kết thúc học : 28.08.2014

Thi lần 1 ngày :  29.08.2014

Giờ học: 8h10 - 11h20 (tiết 3 - 6)

Thi lần 2 ngày:  12.09.2014

STT

Lớp học phần

Sỉ số

Thứ

Phòng

Giáo viên dạy

1

141108013
141108014 (cs2)
311108007

28
13
10

3,5,6

X10.05

Hoàng Lê Thị Tuyết

 

LỊCH THI CUỐI KỲ LỚP HỌC LẠI  AVCB ĐỢT 7

THI LẦN 1 - HỌC KỲ 3 (2013 - 2014)

STT

Lớp học phần

Sỉ số

Thứ

Ngày

Tiết

Phòng

Giáo viên coi thi

1

141108013
141108014 (cs2)
311108007

28
13
10

6

29.08.2014

3 - 5

X10.05

Hoàng Lê Thị Tuyết

 

 
Danh sách sinh viên học hè đợt 2 năm 2013-2014  (07-08-2014)
Dánh sách sinh viên học AVSC_Khải giảng ngày 11/08/2014

Dánh sách sinh viên học Anh Văn đợt 2_Khải giảng ngày 11/08/2014

SV nhấn vào đây xem Phòng học các lớp AVSC, AVCB


 
Học trả nợ Anh văn căn bản hệ niên chế hè - đợt 7  (06-08-2014)
 Học trả nợ Anh văn căn bản hệ niên chế hè - đợt 7

Sinh viên Cao đẳng nghề và Trung cấp  đã từng học môn Anh văn căn bản nhưng chưa đạt và phải có điểm Anh văn căn bản bị rớt nhập vào bảng kết quả học tập, hiện nay muốn học lại, liên hệ cô Tú đăng ký.


 
Thời khóa biểu học và lịch thi môn Anh văn căn bản hè đợt 6 - HK3 (2013-2014)  (04-08-2014)
 

Sinh viên xem mã lớp học phần trong Phiếu thu tiền đóng tiền học lại AVCB để đi học

THỜI KHÓA BIỂU LỚP HỌC LẠI  AVCB ĐỢT 6

HỌC KỲ 3 (2013 - 2014)

Số tiết dạy:  20 tiết

Bắt đầu học:   06.08.2014

Thi :    4 tiết

Kết thúc học : 15.08.2014

Thi lần 1 ngày :  18.08.2014

Giờ học: 8h10 - 11h20 (tiết 3 - 6)

Thi lần 2 ngày:  22.08.2014

STT

Lớp học phần

Sỉ số

Thứ

Phòng

Giáo viên dạy

1

141108006
141108012

141108011 (cơ sở 2)
311108003

50
14

6
21

2,4,6

V5.03

Nguyễn Thị Thúy Loan

 

LỊCH THI LỚP HỌC LẠI AVCB ĐỢT 6

THI LẦN 1 - HỌC KỲ 3 (2013 - 2014)

STT

Lớp học phần

Sỉ số

Thứ

Ngày

Tiết

Phòng

Giáo viên dạy

1

141108006
141108012

141108011 (cơ sở 2)
311108003

50
14

6
21

2

18.08.2014

3-5

V5.03

Nguyễn Thị Thúy Loan