Chức năng chính

Anh Văn A1, A2, Anh Văn 1

Kết quả và lịch thi

Lịch học và danh sách lớp

Chứng chỉ Anh Văn A, B, C

Điểm thi lần 2 các lớp học hè_thi ngày 10.09.2014  (16-09-2014)
Điểm thi lần 2 các lớp học hè_thi ngày 10.09.2014


 
Thông Báo đăng ký học Anh văn cấp tốc cho sv khóa cuối - Đợt 2  (10-09-2014)
Thông Báo đăng ký học  Anh văn cấp tốc cho

sinh viên khóa cuối - Đợt 2

 
Kết quả phúc khảo chứng chỉ ABC kỳ thi tháng 08/2014  (09-09-2014)
Kết quả phúc khảo chứng chỉ ABC kỳ thi tháng 08/2014
 
THÔNG BÁO  (08-09-2014)
 THÔNG BÁO

Từ ngày 08/09 – 29/09/2014 phát Chứng Chỉ ABC từ 17h00 - 17h30

Lý do: Đang trong thời gian đăng ký ABC đợt tháng 10/2014
Các bạn nộp thẻ dự thi ABC hoặc bảng điểm ABC trước 16h00 hằng ngày.

 Xin cảm ơn.

 

 
Mở lớp học Anh văn căn bản cấp tốc dành cho SV hệ niên chế, HK1 (2014 - 2015)  (06-09-2014)
 SV nhấn vào đây xem thông báo "Học Anh văn căn bản cấp tốc dành cho SV năm cuối hệ niên chế"

Danh sách sinh viên niên chế nợ môn Anh văn

 

Anh Văn A1, A2, Anh Văn 1

LỊCH THI LẠI LỚP AVCB HỌC LẠI ĐỢT 7 - HK3 (2013-2014)  (11-09-2014)
 

LỊCH THI LẠI CUỐI KỲ LỚP HỌC LẠI  AVCB ĐỢT 7

THI LẦN 2 - HỌC KỲ 3 (2013 - 2014)

STT

Lớp học phần

Sỉ số

Thứ

Ngày

Tiết

Phòng

Giáo viên coi thi

1

141108018

5

3

16.09.2014

14-14

X10.10

Hoàng Lê Thị Tuyết

 
Danh sách sinh viên dự thi xếp lớp Anh văn ngày thi 13.09.2014  (11-09-2014)
 Sinh viên nhấn vào đây xem "Danh sách sinh viên

dự thi xếp lớp Anh văn ngày thi 13.09.2014"

 
Thông Báo đăng ký học Anh văn cấp tốc cho sv khóa cuối - Đợt 2  (10-09-2014)
Thông Báo đăng ký học  Anh văn cấp tốc cho

sinh viên khóa cuối - Đợt 2

 
Thời khóa biểu lớp AVCB cấp tốc đợt 1, HK1 (2014 - 2015)  (10-09-2014)
 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP AVCB CẤP TỐC ĐỢT 1

HỌC KỲ 1 (2014 - 2015)

Số tiết dạy:  20 tiết

Bắt đầu học:   10.09.2014

Thi :    4 tiết

Kết thúc học : 15.09.2014

Thi lần 1 ngày :  16.09.2014

Giờ học:

Thi lần 2 ngày: 

STT

Lớp học phần

Thứ

Tiết

Ngày học

Phòng học

Giáo viên dạy

1

141108002

4

14 - 17

10/09/2014

X10.12

Nguyễn Thị Thu Hằng

2

5

14 - 17

11/09/2014

X10.12

3

6

14 - 17

12/09/2014

X10.12

4

CN

2 - 5

14/09/2014

X10.12

5

2

14 - 17

15/09/2014

X10.12

6

3

14 - 17

16/09/2014

X10.12

7

141108003

4

14 - 17

10/09/2014

X11.06

Nguyễn Thị Thanh Xuân

8

5

14 - 17

11/09/2014

X10.06

9

6

14 - 17

12/09/2014

X10.06

10

CN

2 - 5

14/09/2014

X10.06

11

2

14 - 17

15/09/2014

X10.06

12

3

14 - 17

16/09/2014

X10.07

13

141108004 (cs2 lên cs1)

4

14 - 17

10/09/2014

X11.11

Ngô Lâm Ngọc Thảo

14

5

14 - 17

11/09/2014

X11.11

15

6

14 - 17

12/09/2014

X10.05

16

CN

2 - 5

14/09/2014

X10.07

17

2

14 - 17

15/09/2014

X10.05

18

3

14 - 17

16/09/2014

X10.08

19

141108005

4

14 - 17

10/09/2014

X12.05

Hoàng Lê Thị Tuyết

20

5

14 - 17

11/09/2014

X12.06

21

6

14 - 17

12/09/2014

X10.07

22

CN

2 - 5

14/09/2014

X10.10

23

2

14 - 17

15/09/2014

X10.07

24

3

14 - 17

16/09/2014

X10.10

25

141108006

4

14 - 17

10/09/2014

X12.06

Hoàng Thị Sơn

26

5

14 - 17

11/09/2014

X12.03

27

6

14 - 17

12/09/2014

X11.05

28

CN

2 - 5

14/09/2014

X13.06

29

2

14 - 17

15/09/2014

X10.08

30

3

14 - 17

16/09/2014

X11.10

31

141108007

4

14 - 17

10/09/2014

X12.07

Trịnh Thị Cương

32

5

14 - 17

11/09/2014

X12.10

33

6

14 - 17

12/09/2014

X11.11

34

141108007

CN

2 - 5

14/09/2014

X12.10

Trịnh Thị Cương

35

2

14 - 17

15/09/2014

X10.10

36

3

14 - 17

16/09/2014

X11.11

37

141108008

4

14 - 17

10/09/2014

X12.10

Trần Vũ Bích Uyên

38

5

14 - 17

11/09/2014

X12.07

39

6

14 - 17

12/09/2014

X11.01

40

CN

2 - 5

14/09/2014

X13.05

41

2

14 - 17

15/09/2014

X10.03

42

3

14 - 17

16/09/2014

X12.10

43

311108001

4

14 - 17

10/09/2014

X12.08

Huỳnh Thị Bảo Trinh

44

5

14 - 17

11/09/2014

X12.08

45

6

14 - 17

12/09/2014

X11.03

46

CN

2 - 5

14/09/2014

V8.03

47

2

14 - 17

15/09/2014

X10.09

48

3

14 - 17

16/09/2014

X10.09

49

311108002

4

14 - 17

10/09/2014

X12.09

Lê Thị Thúy

50

5

14 - 17

11/09/2014

X12.09

51

6

14 - 17

12/09/2014

X11.07

52

CN

2 - 5

14/09/2014

V7.02

53

2

14 - 17

15/09/2014

X11.02

54

3

14 - 17

16/09/2014

X13.01

 
Mở lớp học Anh văn căn bản cấp tốc dành cho SV hệ niên chế, HK1 (2014 - 2015)  (06-09-2014)
 SV nhấn vào đây xem thông báo "Học Anh văn căn bản cấp tốc dành cho SV năm cuối hệ niên chế"

Danh sách sinh viên niên chế nợ môn Anh văn