Chức năng chính

Anh Văn A1, A2, Anh Văn 1

Kết quả và lịch thi

Lịch học và danh sách lớp

Chứng chỉ Anh Văn A, B, C

Thông báo đã có chứng chỉ ABC kỳ thi tháng 12/2014  (06-07-2015)
             Thông báo

Đã có chứng chỉ ABC kỳ thi tháng 12/2014

 

 Đã có chứng chỉ tiếng Anh đợt thi tháng 12/2014. SV đến nhận mang theo:

1. Thẻ dự thi chứng chỉ A,B,C.

2. Chứng minh nhân dân gốc (hoặc Bằng lái xe gốc)

(Trường hợp nhờ người nhận thay phải xuất trình giấy ủy quyền có xác nhận 

của địa phương hoặc giấy tờ chứng minh là người thân.)

 

 
Điểm thi cuối kỳ môn anh văn các lớp  (26-06-2015)
ĐIỂM THI CUỐI KỲ AVSC THI NGÀY _ 20.06.2015

ĐIỂM THI LẦN 2 CÁC LỚP NC THI NGÀY_20.06.2015

sinh viên đóng tền thi lại trước ngày 29/06/2015

Lịch thi lại lần 2 các lớp AVSC 

Ngày THI  : 29/6/2015

STT

Lớp học

Thứ

Ngày thi

Tiết

Thời gian thi

Lần

Phòng Thi

1

AVSC 020+021+022
+023+024+025

2

29/06/2015

3 -> 4

60p

2

A1.04

2

AVSC 026+027+028+029

2

29/06/2015

3 -> 4

60p

2

A2.01

3

AVSC 030+031+032

2

29/06/2015

3 -> 4

60p

2

A2.02


 
Kết quả phúc khảo kỳ thi tháng 05.2015  (23-06-2015)
Kết quả phúc khảo kỳ thi tháng 05.2015
 
Điểm thi cuối kỳ các lớp CD + ĐH môn anh văn  (23-06-2015)
 Điểm thi cuối kỳ các lớp CĐ + ĐH môn Anh văn thi ngày 20.05.2015

Lưu ý:  Khoa Ngoại Ngữ đã nhập điểm thi môn Anh văn lên bảng kết quả học tập.

Trường hợp sinh viên không có điểm anh văn  trên bảng kết quả học tập 

liên hệ cô Uyên khoa Ngoại Ngữ

 
Kế hoạch thi chứng chỉ tiếng Anh  (22-06-2015)

KẾ HOẠCH THI CC ABC TIẾNG ANH New

             Đợt tháng 08/2015

·       Đăng ký dự thi :  15/06/2015 – 26/06/2015

·       Luyện thi: 06/07/2015 – 24/07/2015 (12 tiết/1 tuần/3 tuần)

        Ngày học: Luyện Thi C: chỉ có lớp 246

                        Luyện Thi B: chỉ có lớp 246

        Giờ học: 18h15 – 21h05

· Ngày thi dự kiến:

v Thi A+B+C: chiều thứ 7 ngày 08/08/2015


Hướng dẫn đăng ký dự thi


Lệ phí thi chứng chỉ

 

Anh Văn A1, A2, Anh Văn 1

Lịch thi lại lớp học trả nợ AVCB đợt 10  (25-06-2015)
 

LỊCH THI LỚP HỌC LẠI  AVCB ĐỢT 10

THI LẦN 2 - HỌC KỲ 2 (2014 - 2015)

STT

Lớp học phần

Sĩ số

Thứ

Tiết thi

Ngày thi

Phòng thi

Giáo viên coi thi

1

141108019

4

6

14 - 14

26.06.2015

 V6.01

Trần Vũ Bích Uyên

2

311108009

1


 
Lịch thi lại lớp học lại AVCB đợt 9  (09-06-2015)
 

LỊCH THI LỚP HỌC LẠI  AVCB ĐỢT 9

THI LẦN 2 - HỌC KỲ 2 (2014 - 2015)

STT

Lớp học phần

Sĩ số

Thứ

Tiết thi

Ngày thi

Phòng thi

Giáo viên coi thi

1

141108017

4

2

11-11

15.06.2015

T4.01

Trịnh Thị Cương

 
Thời khóa biểu và lịch thi lớp học lại AVCB đợt 10  (08-06-2015)
 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP HỌC LẠI  AVCB ĐỢT 10

HỌC KỲ 2 (2014 - 2015)

Số tiết dạy:  20 tiết

Bắt đầu học:   08.06.2015

Thi :    4 tiết

Kết thúc học : 17.06.2015

Thi lần 1 ngày :  19.06.2015

Giờ học: 18h15 - 21h05 (tiết 14 - 17)

Thi lần 2 ngày:   26.06.2015

STT

Lớp học phần

Sĩ số

Thứ

Tiết

Phòng học

Giáo viên dạy

1

141108014

50

 

 

T2: X13.05
T4: X11.01
T6: X10.01

Trần Vũ Bích Uyên

 

141108016

24

246

14 - 17

 

2

311108007

2

 

 

T2,4,6: X12.10

Lê Thị Thúy

 

LỊCH THI LỚP HỌC LẠI  AVCB ĐỢT 10

THI LẦN 1 - HỌC KỲ 2 (2014 - 2015)

STT

Lớp học phần

Sĩ số

Thứ

Tiết thi

Ngày thi

Phòng thi

Giáo viên coi thi

1

141108014

50

6

14 - 16

19.06.2015

X10.01

Trần Vũ Bích Uyên

2

141108016

24

X12.10

Lê Thị Thúy

311108007

2

 

 
Lịch thi lại lớp học trả nợ môn AVCB đợt 8  (27-05-2015)
 

LỊCH THI LỚP HỌC LẠI  AVCB ĐỢT 8

THI LẦN 2 - HỌC KỲ 2 (2014 - 2015)

STT

Lớp học phần

Sĩ số

Thứ

Tiết thi

Ngày thi

Phòng thi

Giáo viên coi thi

1

141108015

3

6

14 - 14

29.05.2015

V12.03

Lê Thị Thiên Phước

311108008

2

 
Kế hoạch mở lớp học lại AVCB đợt 10  (26-05-2015)
Sinh viên nhấn vào đây xem "Kế hoạch mở lớp học lại AVCB đợt 10"