Chức năng chính

Anh Văn A1, A2, Anh Văn 1

Kết quả và lịch thi

Lịch học và danh sách lớp

Mở lớp học lại các môn học của lớp NCAV7A, NCAV8A tại HK2 (2016-2017)  (16-02-2017)

Khoa Ngoại Ngữ có mở lớp học lại các môn học của lớp NCAV7A, NCAV8A tại HK2 (2016-2017):

  • Nghe 3, NCAV7A
  • Thực hành Phiên dịch, NCAV7A
  • Ngữ âm và âm vị học , NCAV8A
  • Đọc 2, NCAV8A
  • Viết 2, NCAV8A
  • Hình vị học, NCAV8A
  • Viết 3, NCAV8A

Sinh viên đăng ký và đóng tiền từ 14.02.2017 đến 21.02.2017. Lịch học bắt đầu từ 28.02.2017


Xem tiếp
Đóng tiền học phí bổ sung  (16-02-2017)
Bạn Lê Hoàng Tường Vy, lớp DHAV9A, đến Phòng Tài chính kế toán đóng tiền bổ sung cho môn khóa luận tốt nghiệp.
Xem tiếp
Sinh viên DHAV9 muốn rút tên không làm khóa luận tốt nghiệp  (06-02-2017)
Sinh viên DHAV9 muốn rút tên không làm khóa luận tốt nghiệp, thủ tục: sinh viên viết đơn không làm khóa luận tốt nghiệp nộp về khoa Ngoại Ngữ, hạn nhận đơn và giải quyết từ 06.02.2017 đến 13.02.2017.
Xem tiếp
Bằng tốt nghiệp tháng 08.2016  (10-01-2017)
Đã có bằng tốt nghiệp tháng 08.2016 của các lớp CDAV13B, CDAV14A, CDAV15A, NCAV6A, NCAV7A. Sinh viên đến nhận bằng tốt nghiệp mang theo chứng minh nhân dân.
Xem tiếp
Bảng quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ áp dụng cho sinh viên Đại học ngành Ngôn ngữ Anh  (10-01-2017)
Sinh viên nhấn vào đây xem "Bảng quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ áp dụng cho sinh viên Đại học ngành Ngôn ngữ Anh"
Xem tiếp
Đóng tiền học phí Cú pháp học và Tin học cơ sở lớp DHAV7,8,9,10  (10-01-2017)
Môn Cú pháp học DHAV9,10 HL và Tin học cơ sở DHAV7,8,9,10 HL đã được Phòng Đào Tạo chấp nhận mở lớp. Các bạn sinh viên nhanh chóng đóng phí vì hạn chót  là 12.01.2017
Xem tiếp
Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đợt xét tháng 12 năm 2016  (10-01-2017)
Có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đợt xét tháng 12 năm 2016 của các lớp NCAV5,6,7; CDAV13,14,15; DHAV6,7,8.
Sinh viên đến nhận tại văn phòng khoa Ngoại Ngữ.
Xem tiếp