Chức năng chính

Anh Văn A1, A2, Anh Văn 1

Kết quả và lịch thi

Lịch học và danh sách lớp

Lịch thi lại lớp NCAV5,6,7,8 học lại, Hk2 (2015-2016)  (20-05-2016)
Sinh viên nhấn vào đây xem Lịch thi lại lớp NCAV5,6,7,8 học lại, Hk2 (2015-2016)
Xem tiếp
Quy định và ngày nộp khóa luận tốt nghiệp lớp DHAV8A  (17-05-2016)
Sinh viên sẽ nộp 2 cuốn khóa luận tốt nghiệp cùng 5 bản tóm tắt khóa luận (khoảng 10 trang A4: format các trang ngoài tương tự như cuốn khóa luận) vào ngày 26/5/2016 lúc 8 giờ tại văn phòng khoa Ngoại Ngữ.


Xem tiếp
Thông báo về việc in chứng chỉ quốc phòng và thể chất  (16-05-2016)
Sinh viên lớp CDAV15A  nhận chứng chỉ quốc phòng và thể chất tại giáo vụ Khoa Quốc phòng thể chất, nhà V.

Sinh viên lớp DHAV8A hiện tại chưa có chứng chỉ quốc phòng và thể chất. Phòng Đào tạo thông báo tháng 6 mới in chứng chỉ.

Xem tiếp
Thời gian cụ thể nộp bài chuyên đề tốt nghiệp DHAV8A, CDAV15A  (12-05-2016)

Thông báo đến các bạn sinh viên:

Thời gian cụ thể nộp bài chuyên đề tốt nghiệp, sinh viên đến đúng giờ và nộp bài đúng theo form Khoa đã quy định. Khoa sẽ từ chối nhận bài không đúng theo form đã đưa ra. 

Nhóm sinh viên

Thời gian sv nộp bài

DHAV6, DHAV8- nhóm 1, 2

8:00

DHAV8-nhóm 3,4

8:15

DHAV8-nhóm 5,6

8:30

DHAV8-nhóm 7,8,

8:30

DHAV8-nhóm 9,10

8:45

DHAV 8- nhóm 11,12

9:00

DHAV8-nhóm 13,14

9:15

DHAV8-nhóm 15,16

9:30

DHAV8-nhóm 17,18,19

9:45

CDAV15-nhóm 1,2

8:00

CDAV15-nhóm 3,4

8:15

CDAV15-nhóm 5,6

8:30

CDAV15-nhóm 7,8

8:45

CDAV15-nhóm 9,10

9:00

CDAV15-nhóm 11,12

9:15

CDAV15-nhóm 13,14

9:30

CDAV15-nhóm 15,16,17

9:45


Xem tiếp
Thông báo nộp đơn xét tốt nghiệp  (06-05-2016)
Sinh viên lớp DHAV8A, CDAV15A, NCAV7A nộp đơn xét tốt nghiệp tại văn phòng khoa Ngoại ngữ. Trên đơn, sinh viên dán 2 tấm hình 3x4 hình chụp mặc áo sơ mi, hình này sẽ được dùng để dán vào bằng tốt nghiệp nên phải chụp cho đẹp.

Sinh viên mua đơn xét tốt nghiệp tại nhà C phòng photo.

Hạn chót nộp đơn về khoa:
NCAV7A ngày cuối 17.05.2016
DHAV8A, CDAV15A ngày cuối 31.05.2016


Xem tiếp
Ký tên báo cáo tốt nghiệp  (06-05-2016)
Các sinh viên lớp Cao đẳng nghề Anh văn 7 có tên sau, có mặt tại văn phòng khoa Ngoại Ngữ lúc 8 giờ sáng thứ hai ngày 09.05.2016 để ký tên vào danh sách nộp báo cáo tốt nghiệp:

 1.  Lê Duy Tân
 2. Trịnh Nhựt Quang
 3. Trần Thị Bình Tâm
 4. Ngô Thị Diễm Trinh
 5. Nguyễn Văn Tuân
 6. Trần Thanh Thủy Tiên
 7. Dương Thị Thu Hồng
 8. Nguyễn Ngọc Ái Nhân
 9. Bùi Thanh Tuấn
 10. Nguyễn Thị Kiều Diễm
 11. Lê Quốc Việt


Xem tiếp
Có bằng tốt nghiệp đợt xét tháng 01 năm 2016  (05-05-2016)
Đã có bằng tốt nghiệp đợt xét tháng 01 năm 2016 của lớp: DHAV6, DHAV7AB, NCAV4, NCAV5, NCAV6, CDAV12AB, CDAV13AB, CDAV14AB

Sinh viên đến nhận bằng tốt nghiệp mang theo Chứng minh nhân dân.

Xem tiếp