Chức năng chính

Anh Văn A1, A2, Anh Văn 1

Kết quả và lịch thi

Lịch học và danh sách lớp

Danh sách sinh viên đạt tốt nghiệp tháng 06 năm 2016  (23-06-2016)
Sinh viên nhấn vào đây xem "Danh sách tốt nghiệp"
Xem tiếp
Tiền học phí, học phần tốt nghiệp lớp CDAV12A  (20-06-2016)
Sinh viên Nguyễn Thị Lan Anh, mssv 10302271, lớp CDAV12A, đóng tiền học phí, học phần tốt nghiệp 500.000 đ tại khoa Ngoại Ngữ gặp cô Tú. Lý do: nợ tiền không xét tốt nghiệp được.
Xem tiếp
Danh sách sinh viên DHAV8A, CDAV15A nợ học phí không xét tốt nghiệp được  (10-06-2016)
Nhấn vào đây xem Danh sách sinh viên DHAV8A nợ học phí , hạn chót đóng phí thứ 2 (13.06.2016)


Nhấn vào đây xem Danh sách sinh viên CDAV15A nợ học phí , hạn chót đóng phí thứ 2 (13.06.2016)

Xem tiếp
Có thẻ ATM Viettin Bank của lớp DHAV11ABC  (08-06-2016)
Đã có thẻ ATM Viettin Bank của lớp DHAV11ABC, sinh viên đến nhận thẻ gặp cô Tú.
Xem tiếp
Thông báo V/v nộp bản hoàn chỉnh khóa luận tốt nghiệp  (07-06-2016)
Thông báo V/v nộp bản hoàn chỉnh khóa luận tốt nghiệp:

23 sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp dựa trên những góp ý của hội đồng, hoàn thiện khóa luận và nộp bản hoàn chỉnh, đóng bìa màu xanh mạ vàng (tham khảo các quyển ở khoa) gởi về khoa trước ngày 13/06/2016. Mỗi sinh viên nộp 2 quyển. Sinh viên nộp khóa luận tốt nghiệp cho cô Tú .

Xem tiếp
NCAV8 bổ sung nơi sinh  (02-06-2016)
Danh sách sinh viên lớp NCAV8A bổ sung nơi sinh để in chứng chỉ quốc phòng và thể chất

Phòng Đào Tạo báo thiếu nơi sinh nên không thể in chứng chỉ QPTC. Sinh viên bổ sung thông tin nơi sinh và kiểm tra ngày tháng năm sinh xem có đúng không.

Xem tiếp
Danh sách phân công sinh viên DHAV8 bảo vệ khóa luận tốt nghiệp  (01-06-2016)
Sinh viên nhấn vào đây xem danh sách
Xem tiếp