Chức năng chính

Anh Văn A1, A2, Anh Văn 1

Kết quả và lịch thi

Lịch học và danh sách lớp

Kế hoạch thi chứng chỉ tiếng Hoa kỳ thi tháng 06/2014  (12-04-2014)

      KẾ HOẠCH THI CC BC TIẾNG HOA
              Đợt tháng 06/2014
 

·        Đăng ký dự thi B + C : 14/04/2014 – 24/04/2014

·        Luyện thi: 05/05/2014 – 23/05/2014 (12 tiết/1 tuần/3 tuần)

        Ngày học: Luyện Thi C: chỉ có lớp 246

                          Luyện Thi B: Lớp 246 hoặc 356 do sinh viên tự chọn

Giờ học: 18h15 – 21h05

Ngày thi dự kiến:

v     Thi A+C: chiều thứ 7 ngày 31/05/2014

v     Thi B : Sáng chủ nhậtngày 01/06/2014


Xem tiếp
Lịch thi tốt nghiệp các khóa hệ niên chế (Đợt xét tháng 04 năm 2014)  (11-04-2014)
SINH VIÊN NHẤN VÀO ĐÂY XEM DANH SÁCH DỰ THI TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG  4 NĂM 2014

LỊCH THI TỐT NGHIỆP CÁC KHÓA HỆ NIÊN CHẾ

Đợt thi tháng 04 năm 2014

 

1.      Ngày 18/04/2014: thi môn Chính trị (tự luận, 120 phút)

 

Thời gian

Nhiệm vụ

Phòng thi

Sáng: thi môn chính trị

7h30 – 7h45

Đánh số báo danh, cho thí sinh vào phòng thi

V6.01

7h45 – 7h55

Phổ biến quy định V/v tổ chức thi tốt nghiệp, phát giấy thi

7h55 – 8h00

Mở túi đề thi và phát đề thi cho thí sinh

8h00

Bắt đầu làm bài

10h00

Hết giờ làm bài tự luận

 

2.      Ngày 18/04/2014: thi lý thuyết môn chuyên ngành (tự luận, 120 phút)

 

Thời gian

Nhiệm vụ

Phòng thi

Chiều: thi lý thuyết môn chuyên ngành

13h30 – 13h45

Đánh số báo danh, cho thí sinh vào phòng thi

V6.01

13h45 – 13h55

Phổ biến quy định V/v tổ chức thi tốt nghiệp, phát giấy thi

13h55 – 14h00

Mở túi đề thi và phát đề thi cho thí sinh

14h00

Bắt đầu làm bài

16h00

Hết giờ làm bài tự luận

 

3.      Ngày 19/04/2013: thi lý thuyết môn Cơ sở cho khối Ngoại ngữ (tự luận, 120 phút)

 

Thời gian

Nhiệm vụ

Phòng thi

SÁNG

7h30 – 7h45

Đánh số báo danh, cho thí sinh vào phòng thi

V6.01

7h45 – 7h55

Phổ biến quy định V/v tổ chức thi tốt nghiệp, phát giấy thi

7h55 – 8h00

Mở túi đề thi và phát đề thi cho thí sinh

8h00

Bắt đầu làm bài

10h00

Hết giờ làm bài


 

Xem tiếp
Đã có đĩa hình tốt nghiệp ngày 01/04/2014  (07-04-2014)
 Đã có đĩa hình tốt nghiệp ngày 01/04/2014, sinh viên muốn rửa hình hoặc lấy file hình , đến khoa Ngoại ngữ mượn đĩa.
Xem tiếp
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ LỄ BẾ GiẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP NGÀY 01.04.2014 LÚC 13h15 TẠI HỘI TRƯỜNG E4  (31-03-2014)
SV nhấn vào đây xem danh sách

Sinh viên có tên trong danh sách mang theo 300.000 đ tiền cọc mượn áo làm lễ. Sau khi dự lễ chụp hình xong, sinh viên trả lại áo đã mượn khoa sẽ gửi trả lại 300.000 đ tiền cọc.

Sinh viên khi đến nhận bằng tốt nghiệp mang theo chứng minh nhân dân.

Xem tiếp
Danh sách sinh viên thi trả nợ môn lớp NCAV4,5 học lại HK2 (2013-2014)  (24-03-2014)
Nghe 1

Nghe 2

Nghe 3

Nghe 4

Nghe nâng cao

Nói 3

Nói 4

Nói nâng cao

Đọc 1

Đọc 3

Đọc 4

Viết 1

Viết 3

Viết 4

Ngoại ngữ 2.1

Ngoại ngữ 2.2

Tiếng Việt thực hành

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Dẫn luận ngôn ngữ học

Phiên dịch 1

Ngữ pháp 1(141100601)

Ngữ pháp 1 (141111101)

Ngữ pháp 2

Lý thuyết dịch

Ngữ âm và âm vị học

Văn hóa Anh Mỹ

Hình vị học

Từ vựng học

Tiếng Anh thương mại

Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh 1

Văn học Anh Mỹ

Cú pháp học

Biên dịch 1


Xem tiếp
LỊCH THI TRẢ NỢ MÔN LỚP NCAV4, 5 HỌC LẠI_ HK2 (2013-2014)  (20-03-2014)

LỊCH THI TRẢ NỢ MÔN LỚP NCAV4, 5 HỌC LẠI

 HỌC KỲ 2 (2013-2014)

 

 

 

 

 

 STT

Lớp HP

Tên học phần

 STC

 Số SV

Ngày thi

Giờ thi

GVCT

1

141101101

1411011 - Nghe 1 - NCAV4,6 HOC LAI

2

5

25.03.2014

7h30-11h30

Hoàng Lê Thị Tuyết  A4.12

2

141101201

1411012 - Nghe 2 - NCAV5 HOC LAI

3

2

3

141101901

1411019 - Nghe 3 - NCAV5 HOC LAI

3

3

4

141102001

1411020 - Nghe 4 - NCAV5 HOC LAI

3

12

5

141122001

1411220 - Nghe nâng cao - NCAV5 HOC LAI

2

9

6

141102101

1411021 - Nói 3 - NCAV5 HOC LAI

3

5

7

141102201

1411022 - Nói 4 - NCAV5 HOC LAI

3

11

8

141122201

1411222 - Nói nâng cao - NCAV5 HOC LAI

2

8

9

141101501

1411015 - Đọc 1 - NCAV5,6 HOC LAI

3

12

26.03.2014

7h30-11h30

Hoàng Lê Thị Tuyết  A4.12

10

141102301

1411023 - Đọc 3 - NCAV5 HOC LAI

3

4

11

141102401

1411024 - Đọc 4 - NCAV5 HOC LAI

3

11

12

141101701

1411017 - Viết 1 - NCAV4,5,6 HOC LAI

3

7

13

141102501

1411025 - Viết 3 - NCAV5 HOC LAI

3

1

14

141102601

1411026 - Viết 4 - NCAV5 HOC LAI

3

3

15

141104101

1411041 - Ngoại ngữ 2.1 - NCAV5 HOC LAI

2

4

16

141104202

1411042 - Ngoại ngữ 2.2 - NCAV4,5 HOC LAI

3

2

17

141105701

1411057 - Tiếng Việt thực hành - NCAV5 HOC LAI

2

3

18

141105901

1411059 - Cơ sở văn hóa Việt Nam - NCAV5 HOC LAI

2

3

19

141105802

1411058 - Dẫn luận ngôn ngữ học - NC4,5 HOC LAI

2

5

20

141103201

1411032 - Phiên dịch 1 - NCAV5 HOC LAI

5

3

27.03.2014

7h30-11h30

Nguyễn Khánh Du   A4.09

21

141100601

1411006 - Ngữ pháp 1 - NCAV5 HOC LAI

4

5

22

141111101

1411111 - Ngữ pháp 1 - NCAV6 HOC LAI

3

1

23

141100701

1411007 - Ngữ pháp 2 - NCAV5 HOC LAI

4

2

24

141103501

1411035 - Lý thuyết dịch - NCAV5 HOC LAI

2

4

25

141100101

1411001 - Ngữ âm và âm vị học - NCAV4 HOC LAI

2

4

26

141101001

1411010 - Văn hóa Anh Mỹ - NCAV5 HOC LAI

3

3

27

141100301

1411003 - Hình vị học - NCAV5 HOC LAI

3

4

28

141100201

1411002 - Từ vựng học - NCAV5 HOC LAI

3

1

29

141103603

1411036 - Tiếng Anh Thương mại - NC4,5 HOC LAI

3

7

30

141104401

1411044 - Phương pháp giảng dạy tiếng Anh 1 - NCAV4 HOC LAI

5

1

31

141100901

1411009 - Văn học Anh Mỹ - NCAV4 hoc lai

3

2

32

141100401

1411004 - Cú pháp học - NCAV5 HOC LAI

3

2

33

141102901

1411029 - Biên dịch 1 - NCAV4 HOC LAI

5

1

Xem tiếp
Thông báo có bằng tốt nghiệp đợt xét tháng 12 năm 2013  (18-03-2014)
Đã có bằng tốt nghiệp đợt xét tháng 12 năm 2013: Lớp DHAV5, DHAV6LT, DHAV7LT, CDAV10, CDAV11, CDAV12A, CDAV12B, NCAV4

Sinh viên đến nhận bằng mang theo chứng minh nhân dân

Xem tiếp