Chức năng chính

Anh Văn A1, A2, Anh Văn 1

Kết quả và lịch thi

Lịch học và danh sách lớp

Thông báo có giấy chứng nhận tốt nghiệp đợt xét tháng 07 năm 2014  (12-08-2014)
Đã có giấy chứng nhận tốt nghiệp đợt xét tốt nghiệp tháng 07 năm 2014 của các lớp DHAV4, DHAV5, DHAV6, DHAV7LT, CDAV11, CDAV12AB, CDAV13AB, NCAV3, NCAV4, NCAV5.

Sinh viên đến nhận tại văn phòng khoa Ngoại ngữ.

Xem tiếp
Danh sách sinh viên xét tốt nghiệp đợt tháng 07 năm 2014  (07-08-2014)
 Danh sách sinh viên đạt tốt nghiệp đợt xét tháng 07 năm 2014

Danh sách sinh viên không tốt nghiệp đợt xét  tháng 07 năm 2014

Xem tiếp
DHAV6, CDAV13, NCAV5 nộp bản photo chứng chỉ Ngoại ngữ khác xét tốt nghiệp  (24-07-2014)
 Sinh viên lớp DHAV6, CDAV13AB, NCAV5  thi chứng chỉ ngoại ngữ tại trường khác, mang bản photo có công chứng và bản gốc chứng chỉ Ngoại ngữ khác (Tiếng Hoa, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật ...) đến khoa Ngoại ngữ kiểm tra vào thứ 5 (17/07/2014) gặp Thầy Hồng.

Lý do: kiểm tra trước khi nhập điểm chứng chỉ xét tốt nghiệp

Xem tiếp
Thông báo về việc nộp chứng chỉ ngoại ngữ khác  (18-07-2014)
 Thông báo những bạn (lop DH6,CD12) nộp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Trung cho cô Uyên,

nhưng chưa ghi MSSV và tên lớp vui lòng đến văn phòng khoa ghi mã số sinh viên

và tên lớp để nhập điểm chứng chỉ xét tốt nghiệp.

Hạn chót ngày 23/07/2014

Xem tiếp
Kế hoạch học trả nợ các môn Chính trị, Pháp luật (hệ niên chế)  (16-07-2014)
 Sinh viên nhấn vào đây xem lịch học

Xem tiếp
Kiểm tra thông tin cá nhân trước khi in chứng chỉ quốc phòng thể chất  (16-07-2014)
Phòng Đào tạo gửi danh sách sinh viên các khóa DH7 - DH8 - CD14 - NC6 (bao gồm thông tin họ tên, ngày sinh, nơi sinh và điểm 2 môn QP - TC)

Sinh viên có trong danh sách rà soát lại các thông tin trên: sinh viên nhấn vào đây xem danh sách

 

Nếu sai thông tin cá nhân (họ tên, ngày sinh, nơi sinh) đề nghị sinh viên xuống Phòng Đào tạo gặp thầy Quang làm thủ tục chỉnh sửa thông tin.

 

Nếu sai thông tin về điểm số, đề nghị sinh viên liên hệ khoa Giáo Dục Quốc Phòng - Thể Chất, gặp cô Mai giáo vụ khoa để chỉnh sửa, cập nhật điểm.

 

Sau khi cập nhật hoàn tất, đề nghị sinh viên quay lại gặp cô Tú (khoa ngoại ngữ) báo là đã chỉnh sửa xong để cô Tú nắm thông tin.

 

Đề nghị sinh viên thực hiện nhanh chóng để Phòng Đào tạo có đủ dữ liệu in chứng chỉ cho sinh viên. Hạn chót cho sinh viên chỉnh sửa là cuối tháng 10 năm 2014

Xem tiếp
Lịch thi tốt nghiệp đợt tháng 07 năm 2014 lớp NCAV3,4,5  (16-07-2014)

Thi tốt nghiệp đợt tháng 07 năm 2014:

NCAV5 được dự thi tốt nghiệp

NCAV5 không được dự thi tốt nghiệp

NCAV4 thi tốt nghiệp 3 môn

NCAV4 thi tốt nghiệp 1 môn chính trị

NCAV3 thi tốt nghiệp 3 môn


LỊCH THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3, 4, 5

Stt

Lớp thi

Sĩ số

Từ sĩ số

Thứ

Ngày

Môn thi

Giờ thi

Phòng thi

1

NCAV3

1

 

5

17.07.2014

Chính trị

7h30-10h00

A6.01

2

NCAV4

6

 

3

NCAV5

75

1-34

4

NCAV5

75

35-75

A6.02

1

NCAV3

1

 

5

17.07.2014

Chuyên ngành: Biên dịch

13h30-16h00

A6.01

2

NCAV4

2

 

3

NCAV5

75

1-36

4

NCAV5

75

37-75

A6.02

1

NCAV3

1

 

6

18.07.2014

Cơ sở: Cú pháp học

7h30-10h00

A6.01

2

NCAV4

2

 

3

NCAV5

75

1-36

4

NCAV5

75

37-75

A6.02

Xem tiếp