Chức năng chính

Anh Văn A1, A2, Anh Văn 1

Kết quả và lịch thi

Lịch học và danh sách lớp

Bằng tốt nghiệp tháng 08.2016  (10-01-2017)
Đã có bằng tốt nghiệp tháng 08.2016 của các lớp CDAV13B, CDAV14A, CDAV15A, NCAV6A, NCAV7A. Sinh viên đến nhận bằng tốt nghiệp mang theo chứng minh nhân dân.
Xem tiếp
Bảng quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ áp dụng cho sinh viên Đại học ngành Ngôn ngữ Anh  (10-01-2017)
Sinh viên nhấn vào đây xem "Bảng quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ áp dụng cho sinh viên Đại học ngành Ngôn ngữ Anh"
Xem tiếp
Đóng tiền học phí Cú pháp học và Tin học cơ sở lớp DHAV7,8,9,10  (10-01-2017)
Môn Cú pháp học DHAV9,10 HL và Tin học cơ sở DHAV7,8,9,10 HL đã được Phòng Đào Tạo chấp nhận mở lớp. Các bạn sinh viên nhanh chóng đóng phí vì hạn chót  là 12.01.2017
Xem tiếp
Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đợt xét tháng 12 năm 2016  (10-01-2017)
Có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đợt xét tháng 12 năm 2016 của các lớp NCAV5,6,7; CDAV13,14,15; DHAV6,7,8.
Sinh viên đến nhận tại văn phòng khoa Ngoại Ngữ.
Xem tiếp
Đăng ký học phần môn Văn học Anh Mỹ lớp DHAV9  (10-01-2017)
Môn Văn học Anh Mỹ của lớp DHAV8,9 đã được mở, các bạn sinh viên 2 lớp này đăng ký tại trang đăng ký học phần, hạn chót đến 12.01.2017
Xem tiếp
Có chứng chỉ quốc phòng và thể chất của lớp DHAV8A  (09-01-2017)
Đã có chứng chỉ quốc phòng và thể chất của lớp DHAV8A. Các bạn sinh viên đến văn phòng khoa Ngoại Ngữ nhận chứng chỉ. Khi đi nhận mang theo thẻ sinh viên hoặc chứng minh nhân dân.

Có 18 bạn sinh viên sau đây chưa nộp hình 3x4, nền xanh, áo trắng:

Nguyễn Kỳ Anh
Tạ Nguyễn Vân Châu
Vũ Thị Thiên Đàn
Hoàng Dương Hồng
Đoàn Thanh Huyên
Nguyễn Thị Thu Huyền
Nông Tế Nam
Ngô Đỗ Mỹ Ngân
Trần Quỳnh Như
Lai Thị Trúc Ni
Nguyễn Thị Minh Thư
Lê Thị Mộng Thúy
Phạm Thị Thu Trang
Phan Thị Thu Trang
Nguyễn Thanh Tùng
Trần Thị Ái Tuyết
Nguyễn Thị Tường Vi
Trần Hồ Thúy Vy


Xem tiếp
Thời khóa biểu AVCB, AVSC học kỳ 2 (2016-2017)  (05-01-2017)
Nhấn vào đây xem "Thời khóa biểu AVCB, AVSC học kỳ 2 (2016-2017)"
Xem tiếp