Chức năng chính

Anh Văn A1, A2, Anh Văn 1

Kết quả và lịch thi

Lịch học và danh sách lớp

Lịch thi trả nợ môn lớp NCAV4 - HK1 (2014-2015)  (11-12-2014)

LỊCH THI TRẢ NỢ MÔN LỚP NCAV4

 Học kỳ 1 - Năm học 2014-2015

 

 

 

 

Ngày thi:  23.12.2014

 

 

 

Giờ thi:  8h00

 

 

 

Địa điểm thi: Văn phòng khoa Ngoại ngữ

 

 

 

 

 

 STT

Lớp HP

Tên học phần

 GVCT

1

141100601

1411006 - Ngữ pháp 1 - NCAV4 HOC LAI

Hoàng Lê Thị Tuyết

2

141101601

1411016 - Đọc 2 - NCAV4 HOC LAI

3

141102801

1411028 - Luyện âm 2 - NCAV4 HOC LAI

4

141101401

1411014 - Nói 2 - NCAV4 HOC LAI

5

141101201

1411012 - Nghe 2 - NCAV4 HOC LAI

6

141101801

1411018 - Viết 2 - NCAV4 HOC LAI

7

141103501

1411035 - Lý thuyết dịch - NCAV4 HOC LAI

8

141104201

1411042 - Ngoại ngữ 2.2 - NCAV4 HOC LAI

9

141103601

1411036 - Tiếng Anh Thương mại - NCAV4 HOC LAI

10

141100301

1411003 - Hình vị học - NCAV4 HOC LAI

11

141122001

1411220 - Nghe nâng cao - NCAV4 HOC LAI

12

141104401

1411044 - Phương pháp giảng dạy tiếng Anh 1 - NCAV4 HOC LAI

13

141103201

1411032 - Phiên dịch 1 - NCAV4 HOC LAI

14

141102901

1411029 - Biên dịch 1 - NCAV4 HOC LAI

15

141100401

1411004 - Cú pháp học - NCAV4 HOC LAI

Xem tiếp
Thông báo có bằng tốt nghiệp đợt xét tháng 09 năm 2014  (04-12-2014)
Đã có bằng tốt nghiệp lớp DHAV6, CDAV11, CDAV12A, CDAV13B đợt xét tháng 09 năm 2014. Sinh viên đến bằng mang theo chứng minh nhân dân

Xem tiếp
Danh sách sinh viên học ghép các môn đợt 1, HK2 (2014 - 2015)  (19-11-2014)
Nhấn vào đây xem Danh sách sinh viên học ghép các môn đợt 1

Sinh viên có tên trong danh sách đến văn phòng khoa Ngoại ngữ hủy điểm học cải thiện. Lý do: Hiện nay Phòng Đào tạo không thể đăng ký học ghép cho các bạn sinh viên được

Xem tiếp
Danh sách sinh viên khoa Ngoại ngữ tham dự lễ tốt nghiệp ngày 18.11.2014  (18-11-2014)
Danh sách sinh viên khoa Ngoại ngữ tham dự lễ tốt nghiệp ngày 18.11.2014
Xem tiếp
Tạm ngưng phát bằng tốt nghiệp các đợt xét tháng 04 , 07 năm 2014  (11-11-2014)
Tạm ngưng phát bằng tốt nghiệp các đợt xét tháng 04 , 07 năm 2014 từ ngày 11/11/2014 đến 17/11/2014.

Khoa sẽ phát bằng từ ngày 18/11/2014

Xem tiếp
KẾ HOẠCH THI TIẾNG TRUNG 12/2014  (06-11-2014)
 KẾ HOẠCH THI CC ABC TIẾNG TRUNG

         Đợt tháng 12/2014 

·        Đăng ký dự thi B + C :  10/11/2014 – 21/11/2014

·        Luyện thi: 24/11/2014 – 12/12/2014 (12 tiết/1 tuần/3 tuần)

Ngày học: Luyện Thi C: Cô Trường Thi xếp lịch

                      Luyện Thi B: Cô Trường Thi xếp lịch                    

       Giờ học: 18h15 – 21h05     

·  Ngày thi dự kiến:

v Thi A+C: chiều thứ 7 ngày 20/12/2014

v Thi B : Sáng chủ nhật ngày 21/12/2014

                Tp.HCM, ngày 6 tháng 11 năm 2014

           TRƯỞNG KHOA

                ( đã ký)

Xem tiếp
Có bằng tốt nghiệp đợt tháng 07 năm 2014  (03-11-2014)
Đã có bằng tốt nghiệp đợt tháng 07 năm 2014:

Lớp DHAV4, DHAV5, DHAV6, DHAV7LT

Lớp NCAV3, NCAV4, NCAV5

Lớp CDAV11, CDAV12AB, CDAV13AB

Sinh viên khi đến nhận bằng tốt nghiệp mang theo chứng minh nhân dân

Xem tiếp