Chức năng chính

Anh Văn A1, A2, Anh Văn 1

Kết quả và lịch thi

Lịch học và danh sách lớp

Lịch thi tốt nghiệp lớp NCAV7 đợt xét tháng 12 năm 2016  (06-12-2016)
Sinh viên nhấn vào đây xem "Lịch thi tốt nghiệp lớp NCAV7 đợt xét tháng 12 năm 2016"
Xem tiếp
Công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp tháng 08 năm 2016  (28-09-2016)
Sinh viên nhấn vào đây xem Danh sách sinh viên tốt nghiệp tháng 08 năm 2016

Xem tiếp
Đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp tổ chức ngày 14.11.2016  (28-09-2016)
Theo thông báo của nhà trường về Kế hoạch lễ tốt nghiệp đợt tháng 01, 06, 08 năm 2016 đăng trên web http://iuh.edu.vn/vi/thong-bao-fi20/ke-hoach-le-tot-nghiep-dot-tot-nghiep-thang-01-thang-06-va-thang-08-nam-2016-a1330.html

Sinh viên nào tham dự lễ đăng ký tại văn phòng khoa Ngoại Ngữ, hạn chót 07.11.2016.

Khi đi tham dự lễ , sinh viên mang theo 500.000 đ đặt tiền cọc mượn áo, nón tốt nghiệp. Dự lễ xong , sv trả lại áo, nón tốt nghiệp thì nhận lại tiền đặt mượn đồ.

Xem tiếp
TKB HỌC TRẢ NỢ MÔN CHÍNH TRỊ - PHÁP LUẬT_HỆ NIÊN CHẾ 2016_ĐỢT 2  (26-09-2016)
Khoa LLCT mở lớp học lại môn Chính trị và Pháp luật cho các lớp hệ niên chế, sinh viên còn nợ môn đăng ký học trả nợ, để kịp xét tốt nghiệp đợt cuối năm.

Sinh viên nhấn vào đây xem " Thời khóa biểu học lại 2016"

Sinh viên đăng ký học liên hệ khoa Lí luận chính trị phòng D2.02

Xem tiếp
Học bổng  (26-09-2016)
Đã có tiền học bổng, sinh viên đến nhận học bổng tại phòng Kế hoạch Tài chính gặp cô Hà quầy số 1. Khi đi nhận sinh viên mang theo chứng minh nhân dân.
Xem tiếp
Có bằng tốt nghiệp đợt xét tháng 06 năm 2016  (12-09-2016)
Đã có bằng tốt nghiệp đợt xét tháng 06 năm 2016 các lớp CDAV12A, CDAV13AB, CDAV14AB, CDAV15A, NCAV4, NCAV5, NCAV6, NCAV7.

Sinh viên khi đến nhận bằng mang theo CMND.

Xem tiếp
Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đợt xét tháng 08.2016  (06-09-2016)
Đã có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đợt xét tháng 08.2016, sinh viên đến nhận tại văn phòng Khoa Ngoại Ngữ.

Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp tháng 08.2016

Xem tiếp