Chức năng chính

Anh Văn A1, A2, Anh Văn 1

Kết quả và lịch thi

Lịch học và danh sách lớp

Danh sách thi chứng chỉ tiếng trung  (23-03-2015)
 Sinh viên xem kỹ họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh.

Nếu có sai sót đến văn phòng khoa ngoại ngữ chỉnh sửa ngay.

Danh sách Thi Tiếng trung C_ngày 28/03/2015

Danh sách Thi Tiếng trung B_ngày 29/03/2015

Hướng dẫ lấy thẻ dự thi

Xem tiếp
Lịch thi trả nợ môn lớp NCAV6,7  (23-03-2015)
Sinh viên nhấn vào đây xem "Lịch thi trả nợ môn lớp NCAV6,7"

Xem tiếp
Thời khóa biểu và lịch thi học lại môn Ngữ pháp 1 lớp NCAV7  (23-03-2015)

THỜI KHÓA BIỂU HỌC LẠI LỚP NCAV7

Học kỳ 2 - Năm học 2014 - 2015

Số tiết dạy:  16 tiết

Bắt đầu học:   31.03.2015

Thi :    2 tiết

Kết thúc học : 21.04.2015

Thi lần 1 ngày :  05.05.2015

Giờ học:  8h10 - 11h20 (tiết 3 - 6)

Thi lần 2 ngày:  

Stt

Lớp HP

Tên học phần

 SVĐK

Thứ

Phòng

Giảng viên

1

1411111

Ngữ pháp 1

29

3

A5.01

Nguyễn Thị Thanh Xuân

 

LỊCH THI CUỐI KỲ HỌC LẠI LỚP NCAV7

Học kỳ 2 - Năm học 2014 - 2015

Stt

Lớp HP

Tên học phần

 SVĐK

Ngày thi

Tiết

Phòng

Giảng viên

1

1411111

Ngữ pháp 1

29

05.05.2015

3-3

A5.01

Nguyễn Thị Thanh Xuân

 

Xem tiếp
LỊCH HỌC LẠI CHO CÁC SINH VIÊN NỢ MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ GIÁO DỤC THỂ CHẤT  (16-03-2015)
Sinh viên nhấn vào đây xem thông báo của Khoa Quốc Phòng Thể Chất

Xem tiếp
Thông báo học luyện thi tiếng trung  (09-03-2015)
 Lịch học luyện thi tiếng Trung.

Giờ học: 18h05 - 21h05

Thứ 2: Phòng  A1.04

Thứ 3: Phòng X11.10

Thứ 5: Phòng X13.05

Thứ 6: Phòng X13.05

Xem tiếp
Có giấy chứng nhận tốt nghiệp đợt xét tháng 02 năm 2015  (04-03-2015)
Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp

Danh sách sinh viên không được công nhận tốt nghiệp

Đã có giấy chứng nhận tốt nghiệp đợt xét tháng 02 năm 2015 các lớp sau: DHAV7LT, DHAV6, CDAV12AB, CDAV13AB, NCAV4, NCAV5. Sinh viên đến nhận tại văn phòng khoa Ngoại ngữ.

Xem tiếp
Kết quả chấm phúc khảo  (06-02-2015)
Đã có kết quả chấm phúc khảo môn Phiên dịch 2 và Phiên dịch 1 lớp DHAV7:

  1. Nguyễn Thị Kim Tuyến
  2. Đặng Đức Toàn
  3. Trương Ngọc Lâm Quỳnh
  4. Nguyễn Đình Quốc
  5. Lê Thị Thảo

Sinh viên đến văn phòng khoa nhận kết quả từ ngày 02/03/2015

Xem tiếp