iuh
Chuyên trang đào tạo
Về việc thi kiểm tra trình độ tiếng Anh TOEIC đầu vào của sinh viên năm 2017  (18-08-2017)

Tải danh sách thi môn đọc

Tải danh sách thi môn nghe

Lưu ý:

- Sinh viên không có tên trong danh sách xin vui lòng về Khoa/Viện để đăng ký dự thi kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào của sinh viên năm 2017. (Hạn cuối cùng đăng ký tại Khoa/Viện ngày 25/08/2017)