iuh
Chuyên trang đào tạo
Về việc thi kiểm tra trình độ tiếng Anh TOEIC đầu vào cho sinh viên đăng ký bổ sung tại Phòng Đào tạo/Khoa/Viện  (29-08-2017)

1. Tải danh sách thi môn đọc

2. Tải danh sách thi môn nghe

Lưu ý:

- Sinh viên dự thi đúng giờ và ngày thi theo đanh sách.

- Sinh viên dự thi TOEIC được nghỉ buổi học trùng giờ thi.