iuh
Chuyên trang đào tạo
Danh sách thi kiểm tra trình độ Tiếng Anh TOEIC (bổ sung)  (18-09-2017)

  Danh sách thi kiểm tra trình độ Tiếng Anh TOEIC (bổ sung)  dành cho sinh viên khóa mới. (tải file)


Lưu ý: Sinh viên đi đúng ngày thi - giờ thi - phòng thi.