iuh
Chuyên trang đào tạo
Thông báo học bổng HK1 năm học 2017-2018  (23-03-2018)
 

1. Đối với cơ sở chính: sinh viên nhận tiền tại phòng Tài chính Kế toán (quầy số 1).

 Thời gian nhận tiền: buổi sáng 8h đến 11h, buổi chiều 14h đến 16h, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

* Hệ Cao đẳng, Cao đẳng nghề nhận tiền từ ngày 26/3/2018 đến ngày 30/3/2018.

* Hệ Đại học nhận tiền từ ngày 04/4/2018 đến ngày 11/4/2018.

2. Đối với PH Quảng Ngãi, Cơ sở Thanh Hóa: nhận tiền tại phòng kế toán cơ sở.

   Thời gian nhận tiền: buổi sáng 8h đến 11h, buổi chiều 14h đến 16h, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

   Ghi chú: Không giải quyết nhận thay, sinh viên mang theo thẻ sinh viên hoặc CMND khi nhận tiền. Thời gian nhận tiền kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 11/4/2018. Quá thời hạn trên, Nhà trường thu hồi bổ sung quỹ hỗ trợ sinh viên. Mọi thắc mắc khiếu nại của sinh viên sẽ không được xem xét giải quyết.

- Cấp học bổng học kỳ 1 năm học 2017-2018 hệ Đại học loại xuất sắc. Xem danh sách tại đây Download

- Cấp học bổng học kỳ 1 năm học 2017-2018 hệ Đại học loại giỏi. Xem danh sách tại đây Download

- Cấp học bổng học kỳ 1 năm học 2017-2018 hệ Cao đẳng chuyên nghiệp loại giỏi. Xem danh sách tại đây  Download

- Cấp học bổng học kỳ 1 năm học 2017-2018 hệ Cao đẳng nghề loại xuất sắc, giỏi, khá. Xem danh sách tại đây Download