iuh
Chuyên trang đào tạo
Công văn 1334/BGDĐT ngày 18/3/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo giải thích về Bằng tốt nghiệp Đại học – Cao đẳng không dán ảnh  (23-12-2010)