iuh
Chuyên trang đào tạo
LỊCH THI
Tìm kiếm theo

Mã lớp học phần*
Học kỳ  
Loại thi*
 
   
GIỜ BẮT ĐẦU THI TẠI CƠ SỞ CHÍNH GIỜ BẮT ĐẦU THI TẠI CÁC CƠ SỞ
Thi trắc nghiệm trên giấy và thi tự luận
  Buổi sáng Buổi chiều Buổi tối Buổi sáng Buổi chiều
Ca 1 Từ : 6h30 Từ : 12h30 Từ : 18h15 Từ : 7h00 Từ : 13h00
Ca 2 Từ : 8h10 Từ : 14h10 Từ : 19h55 Từ : 8h30 Từ : 14h30
Ca 3 Từ : 9h50 Từ : 15h50   Từ : 10h00 Từ : 16h00
Thi trắc nghiệm trực tuyến
Buổi sáng Buổi chiều Buổi tối
Ca 1 Từ tiết 1-2 : 7h00 - 8h00 Ca 5 Từ tiết 7-8 : 13h00 - 14h00 Ca 9 Từ tiết 13-14 : lúc 18h30
Ca 2 Từ tiết 3-3 : 8h15 - 9h15 Ca 6 Từ tiết 9-9 : 14h15 - 15h15 Ca 10 Từ tiết 15-15
Ca 3 Từ tiết 4-4 : 9h20 - 10h20 Ca 7 Từ tiết 10-10 : 15h20 - 16h20    
Ca 4 Từ tiết 5-6 : 10h25 - 11h25 Ca 8 Từ tiết 11-12 : 16h25 - 17h25