iuh
Chuyên trang đào tạo
LỊCH THI
Tìm kiếm theo

Mã lớp học phần*
Học kỳ  
Loại thi*
 
   
GIỜ BẮT ĐẦU THI TẠI CƠ SỞ CHÍNH GIỜ BẮT ĐẦU THI TẠI CÁC CƠ SỞ
Thi trắc nghiệm trên giấy - Thi tự luận - Thi trắc nghiệm trực tuyến
  Buổi sáng Buổi chiều Buổi tối Buổi sáng Buổi chiều
Ca 1 Từ : 6h30 Từ : 12h30 Từ : 18h15 Từ : 7h00 Từ : 13h00
Ca 2 Từ : 8h10 Từ : 14h10 Từ : 19h55 Từ : 8h30 Từ : 14h30
Ca 3 Từ : 9h50 Từ : 15h50   Từ : 10h00 Từ : 16h00