CHỨC NĂNG CHÍNH
THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
Loại tài khoản
Mã sinh viên
  Đăng nhập
TIN TỨC
Từ khóa Tìm
 
GIỚI THIỆU

 

  

Chào mừng quí vị đến với trang thông tin của Phòng Tài chính - Kế toán, Trường Ðại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh.

Nhằm phục vụ Cán bộ, Giảng viên, Viên chức và Sinh viên của Trường, Phòng Tài chính - Kế toán xây dựng trang thông tin để cung cấp các văn bản, quy trình, biểu mẫu và tình hình học phí sinh viên thuộc lĩnh vực Tài chính - Kế toán.   

Mặc dù đã cố gắng trong việc xây dựng trang thông tin này, nhưng chắc chắn còn nhiều thiếu sót. Phòng chúng tôi hy vọng nhận được sự góp ý của Cán bộ, Giảng viên, Viên chức và Sinh viên nhằm xây dựng trang thông tin của Phòng ngày càng tốt hơn. Các ý kiến xin vui lòng gửi về địa chỉ phongkhtc@hui.edu.vn

Trân trọng cảm ơn !


 
 
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 
 
1.Quản lý toàn bộ nguồn thu trong Trường;
2.Quản lý các nguồn thu từ ngân sách;
3.Quản lý các nguồn thu từ dự án;
4.Quản lý các nguồn thu khác;
5.Quản lý các nguồn thu bằng tiền;
6.Quản lý quỹ tiền mặt, tiền gởi ngân hàng, kho bạc;
7.Thực hiện chi tiêu theo luật ngân sách;
8.Thanh toán các hóa đơn chứng từ, phục vụ kịp thời cho các hoạt động của nhà Trường một cách có hiệu quả;
9.Thanh toán tiền lương, tiền thưởng và các khoản phụ cấp cho người lao động đúng kỳ hạn;
10. Cân đối nguồn vốn, tiết kiệm chi tiêu để đầu tư chiều sâu;
11. Báo cáo quyết toán quý, năm;
12. Chủ trì kiểm toán các công trình đầu tư xây dựng, sửa chữa;
13. Công khai tài chính hàng năm;
14. Chủ trì nghiệm thu, giám sát các loại vật tư, máy móc thiết bị, các công trình xây dựng, các hợp đồng kinh tế, theo dõi công nợ khách hàng;
15. Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Hiệu Trưởng phân công.

 

 


 

Copyright © 2010 TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Ho Chi Minh City University of Industry - HUI
Số 12 Nguyễn Văn Bảo, P.4, Q. Gò Vấp, TP.HCM - Tel:083.8940390 - Fax:8946268