Đăng ký trực tuyến

Để tiện lợi cho HS-SV trong việc đăng ký học, Trung tâm tin học sẽ thực hiện đăng ký Online. SV sẽ nhận được phản hồi lập tức hoặc có thể xem lại lịch hẹn ghi danh tại mục Xem điểm - Lịch Học - Lịch ghi danh.

Chú ý:

-Giờ hiện tại: :  

-Nếu SV không có ngày hoặc tháng sinh thì nhập số 0. Ví dụ SV chỉ có năm sinh là 1990 thì nhập là: 0/0/1990.

-Mỗi khóa học, mỗi mã SV chỉ được đăng ký một lần.

-Nếu đến buổi hẹn mà SV không đến ghi danh, Trung Tâm sẽ chuyển số ghi danh cho SV khác.

-Trường hợp thí sinh đăng ký thi-kiểm tra trình độ A/B: sau khi đăng ký thành công, vào mục xem điểm - lịch ghi danh,nhập mã SV và bấm nút In phiếu dự thi (2 bản). Tại màn hình phiếu dự thi, thí sinh điền thông tin của mình và bấm nút In phiếu.


 Không có Lớp / Kỳ thi nào để đăng ký
   
 
 
.