Xem kết quả học tập- Lịch học - Lịch hẹn ghi danh tin học


Học viên dùng trang web này để xem:  Lịch học, lịch thi,  kết quả học - thi, lịch hẹn ghi danh tin học. Khi số bằng đã có, học viên đọc kỹ phần Quy định và lên Trung Tâm Tin Học để nhận bằng. Nếu phát hiện thông tin ngày sinh-nơi sinh không chính xác, học viên liên hệ TTTH để hiệu chỉnh.

Nhập mã SV:
Nhập mã bảo vệ
Captcha