Các Phân hiệu và Cơ sở

Phân hiệuQUẢNG NGÃI

Cơ sởTHANH HÓA

Hình ảnh hoạt động

Đội ngũ

Đội ngũ

Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM có đội ngũ cán bộ - giảng viên là 1.413 người, trong đó có 1.047 giảng viên cơ hữu. Ngoài ra, Nhà trường mời hàng trăm giảng viên thỉnh giảng từ các trường đại học, viện nghiên cứu, các học viện và những cán bộ khoa học kỹ thuật đang công tác tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhằm đa dạng hóa các nguồn lực giảng dạy. Đã có trên 90% giảng viên có trình độ sau đại học với 01 giáo sư, 17 phó giáo sư; 214 tiến sĩ; 809 thạc sĩ (trong đó có 162 người đang làm nghiên cứu sinh) (Dữ liệu cập nhật đến ngày 31/12/2018). Nhiều giảng viên tham gia các công trình nghiên cứu khoa học cấp trường, cấp bộ, cấp thành phố và cấp nhà nước. Trong những năm gần đây, nhà trường đã qui tụ được một đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật trẻ, có năng lực chuyên môn, có khả năng sư phạm tốt, đó là nguồn lực tiềm năng để bổ sung vào đội ngũ sư phạm những người giỏi, tâm huyết, yêu nghề và là đội ngũ nòng cốt cho quá trình phát triển và nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.


Hiệu trưởng nhà trường trao quyết định 5 thầy cô được công nhận phó giáo sư năm 2015

Xem chi tiết: Danh sách giảng viên cơ hữu
 

Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh