Các Phân hiệu và Cơ sở

Phân hiệuQUẢNG NGÃI

Cơ sởTHANH HÓA

Hình ảnh hoạt động

Trung tâm Ngoại ngữ 07-04-2022

Website: vstep.iuh.edu.vn

Tên đơn vị: TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ
Tên tiếng Anh: FOREIGN LANGUAGE CENTER
Tên viết tắt: FLC

Chức năng nhiệm vụ:

 • Tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại  ngữ, đáp ứng nhu cầu người học.
 • Tuyển sinh và quản lý người học.
 • Tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn tài liệu dạy học đáp ứng chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với đối tượng người học.
 • Tổ chức kiểm tra, đánh giá và cấp giấy xác nhận hoàn thành các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ do Trung tâm tổ chức. Tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia cho các học viên của Trung tâm đã hoàn thành chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Xây dựng chương trình liên kết đào tạo về ngoại ngữ với các tổ chức, doanh nghiệp theo đúng quy định về liên kết đào tạo.
 • Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho nhân viên, giảng viên của Trung tâm.
 • Tổ chức các hoạt động nghiên cứu phát triển Trung tâm, nâng cao chất lượng giáo dục.
 • Xây dựng nội quy, quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Trung tâm; quản lý, tuyển dụng, phát triển đội ngũ quản lý, giảng viên theo chiến lược phát triển của Trung tâm.
 • Quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm và được hưởng chính sách hỗ trợ ưu đãi theo quy định của pháp luật và của Nhà trường.
 • Điều phối, tổ chức thi Đánh giá năng lực tiếng Anh từ bậc 2 đến bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (VSTEP).
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.

Thông tin liên hệ:

 • Văn phòng: Tầng trệt nhà B, số 12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Quận Gò Vấp, TP. HCM.
 • Điện thoại: 0283 8940 390 (ext 151)
 • Email: vstep@iuh.edu.vn
 • Website: https://vstep.iuh.edu.vn