Các Phân hiệu và Cơ sở

Phân hiệuQUẢNG NGÃI

Cơ sởTHANH HÓA

Hình ảnh hoạt động

Trung tâm Quản trị Hệ thống 01-10-2019

Website: 

Tên đơn vị: TRUNG TÂM QUẢN TRỊ HỆ THỐNG
Tên tiếng Anh:
Tên viết tắt:
Slogan:

Tổ chức nhân sự:

-    Giám đốc: Nguyễn Phúc Hưng

Thông tin liên hệ:

-    Văn phòng: Trung tâm Quản trị Hệ thống
-    Điện thoại: (08) 38 940 390 - 168
-    Email: