Các Phân hiệu và Cơ sở

Phân hiệuQUẢNG NGÃI

Cơ sởTHANH HÓA

Hình ảnh hoạt động

Trung tâm Thông tin và Truyền thông 01-10-2019

Website: ICC.iuh.edu.vn​

Tên đơn vị: TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Tên tiếng Anh:
Tên viết tắt:
Slogan:

Tổ chức nhân sự:

-    Giám đốc: Nguyễn Thị Thương

Thông tin liên hệ:

-    Văn phòng: Trung tâm Thông tin và Truyền thông
-    Điện thoại: (08) 38 940 390 - 829
-    Email: icc@iuh.edu.vn