Các Phân hiệu và Cơ sở

Phân hiệuQUẢNG NGÃI

Cơ sởTHANH HÓA

Hình ảnh hoạt động

Khoa Quản trị kinh doanh 01-09-2015

Website: fba.iuh.edu.vn

Tên đơn vị: KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
Tên tiếng Anh: Faculty of Business Administration
Tên viết tắt: FBA
Slogan: