TUYÊN DƯƠNG

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO KOSEN

Kỹ sư thực hành

Chất lượng cao

Ban Giám hiệu nhà trường làm việc với Ban Tư vấn và kết nối doanh nghiệp 01-08-2017

Ngày 01/8/2017, Lãnh đạo nhà trường đã có buổi làm việc với Ban Tư vấn và kết nối doanh nghiệp - Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Ban TV&KNDN). Tham dự buổi làm việc có TS. Nguyễn Thiên Tuế - Hiệu trưởng nhà trường, PGS.TS. Lê Văn Tán - Phó Hiệu trưởng, TS. Nguyễn Chí Hiếu - Phó Hiệu trưởng, ThS. Trần Văn Thắng - Phó Hiệu trưởng, Trưởng các đơn vị đào tạo, Lãnh đạo Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên (Trung tâm TV&HTSV) cùng các thành viên của Ban TV&KNDN.

Ban Giám hiệu cùng các thành viên của Ban Tư vấn và kết nối doanh nghiệp

Ban TV&KNDN được thành lập theo Quyết định số 485/QĐ-ĐHCN ngày 5 tháng 2 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh với 22 thành viên, trong đó Ban thường trực gồm 5 người (01 Trưởng ban, 04 Phó ban) và ông Nguyễn Văn Điệp - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận được bầu làm Trưởng ban. Ban TV&KNDN có chức năng hỗ trợ Nhà trường trong các hoạt động như: Thẩm định, phản biện và góp ý xây dựng CTĐT; đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên; giới thiệu nơi kiến tập và tiếp nhận sinh viên kiến tập, sinh viên tốt nghiệp; tìm kiếm nguồn tài trợ học bổng cho sinh viên; hỗ trợ giáo dục định hướng cho sinh viên; tư vấn nghề nghiệp cho sinh viên...

Ban Giám hiệu và các thành viên Ban TV&KNDN tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Lãnh đạo nhà trường và Ban TV&KNDN đã thảo luận và thống nhất định hướng hoạt động trong thời gian tới như sau: Ban TV&KNDN định kỳ họp 6 tháng/lần, Ban thường trực họp 3 tháng/lần hoặc khi có công việc đột xuất; xây dựng quy chế hoạt động; xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động; xây dựng website Ban TV&KTDN; tham gia công tác giáo dục định hướng đầu năm học cho sinh viên mới; phản biện và góp ý chương trình đào tạo kỹ năng mềm; hỗ trợ đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên...

Với sự tâm huyết, nhiệt tình, năng động của các thành viên trong Ban TV&KNDN, sinh viên của Trường có nhiều điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận với các công ty, doanh nghiệp và học tập được các kỹ năng mềm, kinh nghiệm thực tế từ những nhà lãnh đạo giỏi, thành đạt.

Tin và Ảnh: Tổ Quản trị Website