TUYÊN DƯƠNG

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO KOSEN

Kỹ sư thực hành

Chất lượng cao

THÔNG BÁO

Dự án “Nâng cao chất lượng giáo dục đại học” (SAHEP) do Ngân hàng Thế giới tài trợ chính thức có hiệu lực từ ngày 27/12/2018 16-01-2019

Sau quá trình chuẩn bị và hoàn thiện những thủ tục pháp lý theo yêu cầu của Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Thế giới (WB), ngày 28/09/2018, Chủ tịch nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định số 1676/QĐ-CTN về việc phê chuẩn Hiệp định tài trợ của Dự án “Nâng cao chất lượng giáo dục đại học” (SAHEP).

Dự án “Nâng cao chất lượng giáo dục đại học” (SAHEP) có tổng vốn đầu tư 174,6 triệu USD, trong đó 155 triệu USD vốn vay của Hiệp hội phát triển quốc tế - IDA (International Development Association – World Bank) và 19,6 triệu USD vốn đối ứng từ phía Việt Nam. Dự án nhằm tăng cường năng lực nghiên cứu, đào tạo, và quản trị đại học cho 3 trường đại học tự chủ của Việt Nam  bao gồm Đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, và Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đồng thời phát triển Hệ thống quản lý giáo dục đại học Việt Nam và thiết lập Hệ thống thư viện điện tử dùng chung.

Tiểu hợp phần dự án của Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh trong Dự án SAHEP, với tên gọi “Xây dựng cơ sở đào tạo – nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh”, có tổng vốn đầu tư 52,8 triệu USD, bao gồm 45 triệu USD từ vốn vay IDA và 7,8 triệu USD từ nguồn vốn đối ứng của nhà trường. Nguồn vốn này sẽ được sử dụng chủ yếu vào 3 nhóm hoạt động chính nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và quản trị đại học của trường, bao gồm (i) nâng cấp chương trình đào tạo và chất lượng đào tạo đạt chuẩn quốc tế; (ii) mua sắm trang thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, và (iii) xây dựng cơ sở mới tại Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh cho khối công nghệ. Mục tiêu của Tiểu hợp phần dự án này nhằm hỗ trợ Nhà trường nhanh chóng tiếp cận với giáo dục đại học quốc tế, nâng vị thế Nhà trường lên tầm cao mới.

Ngày 25/12/2018, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định số 5539/QĐ-BGDĐT phê duyệt Sổ tay hướng dẫn thực hiện Dự án SAHEP để các trường tham gia Dự án làm cơ sở thực hiện.

Sau khi có Quyết định phê duyệt Sổ thay hướng dẫn thực hiện dự án, Ngân hàng Thế giới đã tuyên bố Dự án chính thức bắt đầu có hiệu lực từ ngày 27/12/2018. Dự án sẽ được thực hiện trong thời gian 5 năm.

Ngay sau khi Dự án có hiệu lực, Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành thực hiện Dự án theo kế hoạch đã được Ngân hàng Thế giới và các Bộ ngành có liên quan phê duyệt nhằm đạt được được những mục tiêu và kết quả đã cam kết theo đúng hạn định.

Ban dự án IUH-UPMU