TUYÊN DƯƠNG

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO KOSEN

Kỹ sư thực hành

Chất lượng cao

THÔNG BÁO

[Khẩn] Thông báo v/v tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học 29-05-2021

Yêu cầu VC, NLĐ, SV, HV đã đến hoặc ở các cùng có dịch Covid-19, các điểm phong toả/cách ly (Cổng thông tin của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật - Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ http://hcdc.vn) thực hiện khai báo y tế từ ngày 13/5/2021 đến hiện tại và vẫn phải tiếp tục chủ động thực hiện khai báo y tế nếu lịch trình di chuyển đến các cùng có dịch Covid-19 hoặc các địa điểm phong toả/cách ly cho đến khi Nhà trường có thông báo mới theo quy định như sau:

- Đối với SV, HV: thực hiện khai báo y tế theo đường dẫn sau https://forms.gle/PMKfaHP3WhLst5ep8

- Đối với VC, NLĐ: thực hiện khai báo y tế theo đường dẫn sau https://forms.gle/CqWELbJy8UA5ebBQ9

Tải về và Xem