TUYÊN DƯƠNG

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO KOSEN

Kỹ sư thực hành

Chất lượng cao

THÔNG BÁO

Quyết định ban hành Bộ nhận dạng Thương hiệu Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 01-12-2021

Tải về và Xem

Tải Phụ lục quyết định: Tại đây