TUYÊN DƯƠNG

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO KOSEN

Kỹ sư thực hành

Chất lượng cao

THÔNG BÁO

Thông báo chương trình trao đổi sinh viên tại Hàn Quốc học kỳ hè (tháng 7 năm 2019) 06-05-2019

Thông báo chương trình trao đổi sinh viên học kỳ hè (tháng 7 năm 2019)  tại trường Đại học Kyungwoon, Hàn Quốc:

Tải về và Xem

Biểu mẫu đăng ký: Mẫu 01, Mẫu 02