TUYÊN DƯƠNG

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO KOSEN

Kỹ sư thực hành

Chất lượng cao

THÔNG BÁO

Thông báo điểm trúng tuyển bậc đại học hệ chính quy - Đợt 1 năm 2018 02-08-2018

Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh thông báo điểm trúng tuyển bậc đại học hệ chính quy - Đợt 1 năm 2018:

Tải về và Xem