Thông báo tuyển sinh khóa học tiếng Hàn học kỳ 1 năm học 2018 | IUH - Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM

TUYÊN DƯƠNG

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO KOSEN

Kỹ sư thực hành

Chất lượng cao

THÔNG BÁO

Thông báo tuyển sinh khóa học tiếng Hàn học kỳ 1 năm học 2018 31-01-2018