TUYÊN DƯƠNG

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO KOSEN

Kỹ sư thực hành

Chất lượng cao

THÔNG BÁO

Thông báo v/v dời lịch tổ chức thi Đánh giá năng lực Ngoại ngữ theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (Kỳ thi ngày 20 - 21/7/2021) 03-07-2021