TUYÊN DƯƠNG

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO KOSEN

Kỹ sư thực hành

Chất lượng cao

THÔNG BÁO

Thông báo về việc chuyển sinh viên từ Cơ sở Biên Hòa về Cơ sở chính 04-08-2014

Bắt đầu từ học kỳ I năm học 2014-2015, tất cả học sinh, sinh viên đã học tại Cơ sở Biên Hòa sẽ chuyển về học tại Cơ sở chính. Xem thông báo.