TUYÊN DƯƠNG

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO KOSEN

Kỹ sư thực hành

Chất lượng cao

TUYỂN SINH

Kết quả trúng tuyển bậc Đại học hệ Chính quy năm 2021 bằng phương thức xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng 29-07-2021