TUYÊN DƯƠNG

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO KOSEN

Kỹ sư thực hành

Chất lượng cao

TUYỂN SINH

Thông báo điểm trúng tuyển bậc đại học hệ chính quy sử dụng phương thức xét điểm học bạ THPT - Đợt 1 năm 2019 12-07-2019

Thông báo điểm trúng tuyển bậc đại học hệ chính quy sử dụng phương thức xét điểm học bạ THPT - Đợt 1 năm 2019:

1. Tại Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh:

Tải về và Xem

2. Tại Phân hiệu Quảng Ngãi:

Tải về và Xem