TUYÊN DƯƠNG

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO KOSEN

Kỹ sư thực hành

Chất lượng cao

TUYỂN SINH

Thông báo Tuyển sinh đào tạo liên thông hình thức VLVH từ trình độ Cao đẳng và Cao đẳng nghề lên trình độ Đại học Đợt 1 năm 2018 27-06-2018

Thông báo Tuyển sinh đào tạo liên thông hình thức VLVH từ trình độ Cao đẳng và Cao đẳng nghề lên trình độ Đại học Đợt 1 năm 2018:

Tải về và Xem