TUYÊN DƯƠNG

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO KOSEN

Kỹ sư thực hành

Chất lượng cao

TUYỂN SINH

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2016 21-09-2016

Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2016:
Tải về và Xem

Xem thêm: tuyensinh.sdh.iuh.edu.vn.

Danh mục hướng nghiên cứu: chi tiết.