TUYÊN DƯƠNG

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO KOSEN

Kỹ sư thực hành

Chất lượng cao

TUYỂN SINH

Thông báo V/v xét tuyển bổ sung hệ đại học chính quy năm 2018 12-08-2018

Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh thông báo xét tuyển bổ sung hệ đại học chính quy năm 2018:

Tải về và Xem