TUYÊN DƯƠNG

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO KOSEN

Kỹ sư thực hành

Chất lượng cao

TUYỂN SINH

Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2016 09-08-2016

Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh thông báo về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2016:

Tải về và Xem

Xem thêm: tuyensinh.sdh.iuh.edu.vn.