TUYÊN DƯƠNG

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO KOSEN

Kỹ sư thực hành

Chất lượng cao

TUYỂN SINH

Thông tin xét tuyển bổ sung đợt 2 năm 2016 - Hệ Đại học chính quy 01-09-2016

Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Thông tin xét tuyển bổ sung đợt 2 năm 2016 - hệ đại học chính quy:

Tải về và Xem